www.ffuk.no

2. og 3. gangs søknad

Ca. 20 % av den totale mengden søknader som har vært til behandling blir innvilget. Det betyr at ca. 80 % av søknadene som ble behandlet har fått avslag. Alle disse søknadene oppfyller fondets kriterier.
Fondets begrensede midler og den store søknadsmengden gjør at mange gode søknader, med gode utøvere og prosjekter, dessverre blir avslått.

Dersom du har fått avslag på søknaden din, kan det søkes på nytt - totalt tre ganger til samme prosjekt eller innspilling.
Det forutsettes at prosjektet ikke er påbegynt eller at innspillingen ikke er ferdig, og at det foreligger nye opplysninger som kan styrke søknaden.
Etter tre avslag kan det ikke søkes flere ganger til samme prosjekt eller innspilling.

Tips en venn Skriv ut