Clara
Et nettsted med informasjon om klarering av opphavsrettigheter for alle som ønsker å bruke opphavsrettslig beskyttet materiale.

Fond for lyd og bilde
Støtte til fonogramutgivelser innspilt i Norge, turné, konsert, komponering, dans, teater, opera, tekst til musikk, multimedia, diverse prosjekter, markedsføringsstøtte fonogram / kortfilm / dokumentarfilm og gjenopptakelse av sceneforestillinger.

GramArt
GramArt er interesseorganisasjon for norske artister og har ca 3.000 medlemmer innen alle sjangre fra hele landet. Organisasjonen taler artistenes sak i den offentlige debatten og jobber for å bedre betingelsene for artister. GramArt er representert i forvaltningsorganisasjonene Gramo og Norwaco.

Gramo
Frittstående forening som har til formål å forhandle om, innkreve og fordele vederlag til produsenter og utøvende kunstnere når deres lydinnspillinger blir kringkastet i Norge.

Musikernes fellesorganisasjon
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger med over 7500 medlemmer. Landsomfattende forbund for musikere og sangere, musikk- og sangpedagoger, ballettdansere, teatersufflører og teaterinspisienter mv. og er tilsluttet LO. MFOs vederlagsfond støtter turneer, innspillinger og konserter.

Musikkfondene
Det Norske Komponistfond; støtte gis primæret bestillingsverk, sekundært til organisasjoner med hovedformål å arbeide for fremme av norsk samtidsmusikk.
Komponistenes Vederlagsfond; støtte til aktive komponister, understøttelse av eldre komponister og av komponistens etterlatte, tilskudd til foreninger og organisasjoner hvis hovedformål er aktivt arbeid for fremme av norsk samtidsmusikk.
Tekstforfatterfondet; fond for forfattere av originalverk til bruk med musikk.

Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen skal administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfelleskap, samt utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.

Norsk Jazzforum
Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og som skal arbeide for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk. Støtte til turnéer, toppfinansiering av prosjekter (ad hoc-støtte), driftsstøtte til jazzklubber, støtte til jazzfestivaler, instruksjon, seminar- og konsertvirksomhet for storband.

Norsk kulturråd
Støtte til produksjon og prosjekt til frie sceniske grupper, gjestespill, tilsetting av kunstnere i etableringsfase, fremme av ny norsk dramatikk og koreografi. Støtte til folkemusikktiltak, lokale konsertinitiativ, turné-, festival- og transportstøtte til rock og beslektede musikkformer. Innkjøpsordning for nye norske fonogrammer.

Norsk Skuespillerforbund
Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon.
Per Gjersøes Fond; produksjonsstøtte til freelancemedlemmer av Norsk Skuespillerforbund.

Norske Dansekunstnere
Organiserer dansere, koreografer og pedagoger, og arbeider for norske dansekunstneres interesser og rettigheter.

stikk.no - Støtteordningene for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid
Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid finansiert av UD, samlet under en paraply. Så langt er det ordninger knyttet til musikkområdet, scenekunst og kunsthåndverk, administrert av Musikkinformasjonssenteret MIC, som er tilgjengelig.

TONO
TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge. Medlemmer kan søke stipend.

 

NORDISKE STIPENDORDNINGER

Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid
Oppholdsstipend på fondseiendommene Schæffergården, København, og Lysebu, Holmenkollen.

Kulturkontakt Nord
Nordisk kunst- og kulturprogram. For profesjonelle kunstnere, utøvere, formidlere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst og kulturfeltet.

Nordisk Kulturfond
Nordiske samarbeidsprosjekt, bla. musikkfestival, poesifestival, prosjekt med barn/unge mm.

Finsk-Norsk Kulturfond
Fremmer finsk-norsk samarbeid for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold.

Svensk-Norsk Samarbeidsfond
Fremmer svensk-norsk samarbeid for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold.