Denne uka innfører vi noen endringer i søknadsskjemaene våre. Hensikten er å gjøre søknadsprosessen enklere for våre søkere, og for å sikre at søknadene kommer fram med alle opplysningene vi trenger for å kunne behandle dem.

 Vi har allerede informert om en av dem – at søknadsfristen er kl. 14.00 på fristdagen. Dette er for at fondets saksbehandlere skal være tilgjengelige på telefon og e-post i timene før fristen går ut. Det er som vanlig fullt mulig å sende inn søknader tidligere enn dette også.

Det vil ikke lenger være mulig å legge ved lyd- og bildefiler til søknader. Vi ønsker i stedet at man legger ved lenker til nettsider der vi kan høre og/eller se eksempler på prosjektet det søkes støtte til, eller andre relevante eksempler. Slike lenker kan nå listes opp i et eget vedlegg med korte beskrivelser av hva hver lenke inneholder. Vi anbefaler at man begrenser seg til det viktigste og mest relevante.

Vi begrenser tillatte filformat til pdf, doc, docx, xls og xlsx. Dersom du bruker andre programmer til å lage dokumenter, slik som numbers eller pages, må dokumentene lagres som pdf-filer før opplasting.

Vi gjør også noen endringer i søknadsskjemaene. Vi har blant annet tidligere bedt om bostedsadresse på hovedutøveren, men vi vil nå kun be om e-postadresse og bostedsfylke.
Når noen andre enn utøveren sender inn søknaden (som plateselskap eller management) er dette viktig. All korrespondanse fra fondet går til den som sender inn søknaden. Dersom en søknad blir innvilget, sender vi også kopi av tildelingsbrevet til utøveren. Dette vil skje per e-post. Hovedutøverens bostedsfylke trenger vi til vår statistikk.