Fondsloven 50 år

Jubileumsskrift

 


Loven som hjemler Fond for utøvende kunstneres virksomhet er 50 år. 
14. desember 1956 vedtok Stortinget lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner.

I anledning fondslovens 50 års jubileum i år 2006 har fondet mottatt hilsener som vi har fått tillatelse til å gjengi i dette festskriftet.

Sammen med de innsendte bidragene har vi også samlet litt historikk om fondet.


Fondsloven 50 år 
av Bjørg Eriksen, direktør i FFUKA Corda
Liv Bjørgum
Ketil Bjørnstad
Sampeace Brown
Agnes Buen Garnås, Halvor Håkanes og Eli Storbekken
Christer Falck og Frode Da Costa Lia
Dans og Toner
Guren Hagen
Terje Isungset
Carl Morten Iversen
Josefine Viseklubb

Kohinoor
Karin Krog
Musikernes fellesorganisasjon
Lars Martin Myhre
Norsk Folkemusikk- og Danselag
Norsk Skuespillerforbund
Norske Dansekunstnere
Anders Odden
Pilot Management
Rikskonsertene
Riksteatret
Ronni Tekrø
Audun Tylden og Jan Paulsen


Fra FFUKs jubileumsskrift 1981

Lovtekst anno 1956
Lovtekst anno 2006
Styremedlemmer 1957 - 2006
Om Rolf Gammleng-prisen
Vinnere av Rolf Gammleng-prisen i kronologisk rekkefølge