Audun Tylden og Jan Paulsen:
- En hilsen til Fond for utøvende kunstnere i anledning femtiårsjubileet

Knoll og Tott - alias Feiten & Sleipen - også kjent som Audun Tylden og Jan Paulsen - ønsker med noen få mer eller mindre velvalgte ord å hedre jubilanten. Da vi hører med til de etter hvert få aktive i platebransjen som faktisk er eldre enn bursdagsbarnet, håper vi at denne skrivelsen har en viss tyngde også av den grunn.

Audun Tylden og Jan Paulsen. Foto: FONO

Den smule form for kollektiv overvekt vi måtte besitte, kommer ikke fra bevilgninger fra Fondet. Den skyldes i så fall surt oppsparte midler fra annet hold. Det som derimot er sikkert, er at en betydelig del av de plateutgivelser som vi enten sammen (via Slagerfabrikken) eller hver for oss (MajorStudio, Tylden & Co.) har vært gudfedre for, definitivt ikke hadde sett dagens lys uten fondets eksistens og dets styres sindige prioriteringer.

For bare å nevne to: Våre respektive satsninger på Børretzen/Myhre og Vamp ville vært utenkelige i dagens marked, hadde det ikke vært for Fond For Utøvende Kunstnere. Hvis man hadde hentet eksempler fra hele bransjen, ville listen nærmest sett ut som en katalog over Spellemannprisvinnere i samtlige kategorier gjennom 30 samfulle år.

Vi bor i et lite, rart land, klorer oss fast oppunder polpunktet og forsøker å ivareta vår egenart på alle måter – ingen lett oppgave, med et folketall som en middelstor europeisk by og et språk som fortoner seg som et fremskredent halsonde for de fleste. Samtidig har vi et kostnadsnivå helt i Europatoppen, og det å lage kvalitetsfonogrammer som skal konkurrere med storsatsninger fra omverdenen, er en risikosport av de sjeldne. Når vi i tillegg får forsvinnende liten drahjelp fra ferdigformaterte etermedia og journalister som stadig påpeker at rocken er internasjonal, er FFUK en venn i nøden, et lys i mørket og en vederkvegelse for tidvis mismodige og pengelense norske plateprodusenter.

Denne Rolf Gammleng, som vi fremdeles ikke er helt sikre på hvem er, har vært gjenstand for mang en skåltale på våre årlige spartanske juleavslutninger – det må jo ha vært en knakende kjekk kar, mener mange av oss, og ikke minst framsynt.

En annen herre som forstod mer enn de fleste, var Totto Johannessen. Han var begges sjef i tidligere arbeidsforhold, og lærte oss mange fine nye bannord i den tiden. Senere ble han allestedsnærværende brumlebass i Fondet, og var rørende opptatt av at vi hadde midler nok til å honorere de beste musikerne på en anstendig måte – for å kunne lage de beste platene. Totto var, er, og vil alltid være vår store helt.

I dag er det Bjørg Eriksen som er vårt brohode og fyrtårn (ikke vondt ment!) i våre daglige bestrebelser på å bære ut mangslungen norsk kultur til folket. Med et imponerende overblikk har hun fingeren på pulsen på hva som rører seg i norsk musikkliv. Dessuten har hun et uoppslitelig humør, og humor er som kjent den beste medisin mot vår- og høstdepresjoner, de være seg organisatoriske eller musikalske.

Knoll og Tott har begge mange års fartstid både som formenn og styremedlemmer i FONO.

Vi opplever stadig hvor viktig Fondets gjøren og laden - ja rett og slett hele dets eksistens  - er for det totale norske musikkbildet. Derfor bøyer vi oss i støvet så langt det lar seg gjøre, på vegne av hele kostebinderiet. Vi hilser jubilanten med et rungende flerfoldig HURRA!!!


PS.  Vi har bestilt hornmusikk. Når passer det å komme?

Til neste side (start på side 1)
Til innholdsfortegnelse

 

Tylden & Co sin hjemmeside

MajorStudios hjemmeside