FFUKs styremedlemmer 1957 - 2006


15.02.1957 – 30.06.1960

Rolf Gammleng, formann
Gotfred Werner, vara
Fredrik Skancke Andersen, medlem
Alfred Maurstad, vara
Ola Kirkevaag, medlem
Johan David Behrens, vara
Eilif Meyer, medlem
Knut Selmer, vara (sekretær)


01.07.1960 – 30.06.1965

Rolf Gammleng, formann
Gotfred Werner, vara
Fredrik Skancke Andersen, medlem
Alfred Maurstad, vara
Ola Kirkevaag, medlem
Johan David Behrens, vara
Eilif Meyer, medlem
Knut Selmer, vara (sekretær)


01.07.1965 – 30.06.1970

Rolf Gammleng, formann
Harald Skogrand, vara (sekretær fra 01.01.66)
Gotfred Werner, medlem
Alfred Maurstad, vara (død 03.09.67)
Jack Fjeldstad, vara (oppnevnt 13.11.67)
Knut Selmer, medlem (sekretær 1965, nestformann fra 01.01.66)
Johan David Behrens, vara
Eilif Meyer, medlem
Birger Stuevold Lassen, vara


01.07.1970 – 30.06.1975

Knut S. Selmer, formann (sluttet 01.01.72)
Håkon Johnsen, formann (oppnevnt 01.01.72)
Birger Stuevold Lassen, vara (sluttet 01.03.72)
Ketil Tveiten, vara (oppnevnt 01.03.72)
Eilif Meyer, medlem
Hans Ro, vara
Gotfred Werner, medlem
Jack Fjeldstad, vara
Harald Skogrand, medlem
Johan David Behrens, vara


01.07.1975 – 30.06.1980 – 31.12.1980

Håkon Johnsen, formann
Ketil Tveiten, vara
Hans Ro, medlem
Sigurd Johannessen, vara
Frøydis Ree Wekre, medlem
Per Onsum, vara
Harald Skogrand, medlem
Eva Knardahl, vara


01.01.1981 – 30.06.1985

Håkon Johnsen, formann (sluttet 01.01.85)
Per Theodor Haugen, vara (til 01.01.85)
Trude Sæbø, formann (oppnevnt 01.01.85)
Per Theodor Haugen, medlem (oppnevnt 01.01.85)
Trude Sæbø, medlem og varaforkvinne (til 01.01.85)
Per Onsum, vara
Åse Kleveland, medlem
Inger Lise Eid, vara
Hans Ro, medlem
Sigurd Johannessen, vara
(Det ble ikke oppnevnt ny varamann for Per Theodor Haugen)


01.07.1985 – 30.06.1989 (31.12.89)

Trude Sæbø, formann
Anne Kirsti Brekke, vara
Åse Kleveland, medlem (varaformann)
Inger Lise Eid, vara
Per Theodor Haugen, medlem
Ole Jørgen Nilsen, vara
Sigurd Johannessen, medlem
Rune Hagberg, vara


01.01.1990 – 31.12.1993

Åse Kleveland, leder (sluttet 31.10.90)
Reidun Berg, leder (oppnevnt 01.11.90)
Anne Kirsti Brekke, vara
Tore Nordvik, medlem (nestleder)
Liv Bjørgum, vara
Ellen Horn, medlem (sluttet 14.06.92)
Sigmund Sæverud, vara (oppnevnt 01.01.90-14.06.92)
Sigmund Sæverud, medlem (oppnevnt 15.06.92)
Tea Stabell, vara (oppnevnt 15.06.92)
Sigurd Johannessen, medlem
Rune Hagberg, vara


01.01.1994 – 31.12.1997

Reidun Berg, leder
Lisbeth Wolther, vara
Tore Nordvik, medlem (nestleder)
Liv Bjørgum, vara
Sigmund Sæverud, medlem
Tea Stabell, vara
Sigurd Johannessen, medlem
Rune Hagberg, vara


01.01.1998 - 01.08.2002

Reidun Berg, leder
Lisbeth Wolther, vara
Tore Nordvik, medlem (nestleder)
Liv Bjørgum, vara
Sigmund Sæverud, medlem
Tea Stabell, vara
Sigurd Johannessen, medlem
Rune Hagberg, vara


01.08.2002 – 01.10.2006

Reidun Berg, leder
Kristin Slørdahl, vara
Ingrid Kindem, medlem
Anneli Drecker, vara
Liv Bjørgum, medlem
Hilde Sol Erdal, vara
Arnfinn Bjerkestrand, medlem (nestleder)
Espen Rud, vara
Sigmund Sæverud, medlem
Maria Høgetveit Berg, vara
Larry Bringsjord, medlem
Sigurd Johannessen, vara  (død 13.06.03)
Rune Hagberg, vara (oppnevnt 22.11.03)


Perioden 01.10.2006 – 


Til innholdsfortegnelse