Rikskonsertene:

- Fond for utøvende kunstnere 50 år!


Det er en begivenhet som fortjener oppmerksomhet når nå Fond for utøvende kunstnere runder sine første 50 år! Rikskonsertene stiller seg i rekken av gratulanter og hyller jubilanten for viktig kulturpolitisk innsats.

Den kulturpolitiske målsettingen for FFUK og Rikskonsertene er nært beslektet. Ikke minst gjelder det den sentrale målsettingen om at landets innbyggere skal få møte utøvere og oppleve levende musikk innenfor alle sjangere. Vektlegging av bredde i uttrykksformer og høye kvalitetskrav preger begge parter. Og i sentrum for det hele står alle våre flotte musikanter og alle de rundt i landet som vet å verdsette det de har på hjertet. Stor pågang fra stadig dyktigere musikere har ført til sterk konkurranse og vanskelige valg for FFUK. De ville uten tvil ha kunnet støttet et flerdobbelt antall henvendelser hvis økonomien tillot det!

At Fondet også støtter CD-innspillinger bidrar i stor grad til de kunstneriske resultatene som når ut til publikum. Først og fremst fordi kunstnerne utvikler seg gjennom prosessen, men også fordi CDer når lyttere av alle kategorier og ulik geografisk plassering. Dette bidrar til å pirre nysgjerrigheten hos konsertarrangører og publikum - en stor hjelp når Rikskonsertene og andre tilbydere skal formidle sine artister til det ganske land.

Da Stortinget, etter forslag fra kulturminister Åse Kleveland, vedtok å opprette et turnékontor i Rikskonsertene (St.prp.1, 1991-1992), fikk FFUK en svært viktig rolle i vår konsertplanlegging. Musikantbruket forutsetter at utøverne har med seg en ekstern pengestøtte, og FFUK står helt sentralt i denne sammenheng. Gjennom et spleiselag sikrer vi at mange musikere årlig får realisert sine turnéplaner. Siden opprettelsen av Musikantbruket har rundt 280 utøvere gjennomført 70 turneer med 500 konserter. Og nye turneer er under planlegging. Innen alle sjangere, nye talenter og erfarne utøvere, unge og gamle, ukjente navn og navn med internasjonal oppmerksomhet, instrumentalister og sangere, skuespillere og dansere. Til glede for et sammensatt publikum fra nord til sør, langs kysten og i innlandet, i små klubber og i store konsertsaler, hos musikkforeninger og i jazzklubber, i kulturhus og på pub, i kirken og i folkets hus. Er det rart vi er glade for at FFUK fins?! Når så i tillegg de ansatte i FFUK står for engasjement og innsikt og er lette å kommunisere med, er det bare å håpe at FFUK får de beste betingelser for sitt arbeid fremover.

Vi takker for innsatsen og ønsker hjertelig til lykke med dagen og fremtiden!


Rikskonsertene, august 2006

Til neste side

Til innholdsfortegnelse

 

Rikskonsertenes hjemmeside