Lars Martin Myhre:
- Kjære FFUK og fondsloven
(kanskje litt pussig å si kjære til en lov?)

Foto: Cedric Archer

Gratulere med 50-års dagen – en svært sjarmerende alder (jeg har nettopp fylt 50 selv).

Jeg skulle gjerne ha skrevet velbegrunnet og velformulert om fondets store betydning gjennom 50 år, men det er ikke så lett å få tid til å si noe pent om ffuk når man er midt i en produksjon som har fått støtte fra ffuk.

Jeg kjenner svært få utøvere som bedriver risikosport. Det behovet blir mer enn godt nok ivaretatt gjennom yrket. Det er heller ikke mange av oss som er storkunder hos Norsk Tipping. Det betyr ikke at vi ikke går og håper på at ”something wonderful should happen”.

Det kan være å få en ”hit”, få ja på en søknad, eller rett og slett å få til noe fint – noe av verdi.

I denne kjeden av håp representerer fondet en mulighet til å få realisert sine kunstneriske visjoner selv om man ikke har ”veltet kiosker” i det siste.

Som utøver er det ikke nok å kommunisere med publikum. Man må også selge seg inn hos f.eks. plateselskap, sceneinstitusjoner og ikke minst diverse stipend- og støttekomiteer. Det hviler derfor et stort ansvar på fondsstyrene. Etter min mening forvalter FFUK dette ansvaret på en forbilledlig måte, uten genrediskriminering og mistenkeliggjøring av søker (i motsetning til visse andre unevnelige fond).

Det er derfor all grunn til å heve glasset for de første 50 år. Selv må jeg tilbake til arbeidet – med støtte fra FFUK.


Lars Martin Myhre

Til neste side

Til innholdsfortegnelse

 

Lars Martin Myhres hjemmeside