Arnfinn Bjerkestrand:
- Aldri, aldri rote med søknadene


”Dere må aldri, aldri rote med søknadene slik at dere skaper uorden og ikke finner frem igjen!”  Han så på oss med en alvorlig mine.  Ja, nær streng var han.  Det var det første styremøte i Fond for utøvende kunstnere og for oss som var nye i styret skulle det vise seg å være det beste rådet vi fikk, aldri, aldri ta søknadene fra hverandre slik at du mister oversikten. Sigmund hadde lang fartstid i Fondet og visste hva han snakket om. Nå nær 11.000 søknader senere er det bare en ting å si, takk Sigmund!

Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i MFO

Jeg tror jeg har sagt det før, styrearbeidet i Fondet er et vindu inn i utøvende kunstneres hverdag. Her er små marginer. Fondet utgjør ikke sjeldent forskjell på et være eller ikke være for en forestilling, plate eller konsert.

Det var Norsk Musikerforbunds tidligere leder, Rolf Gammleng som sammen med andre gode krefter arbeidet frem loven som fastsatte at den som bruker opptak offentlig skulle betale en avgift for dette. Loven ble vedtatt i 1965 og året etter ble Fond for utøvede kunstnere etablert. Resten skulle være historie. I 24 år har Fondet delt ut Gammlengprisen for fortjenstfull medvirkning ved grammofoninnspillinger og de tre siste år også for medvirkning i sceniske forestillinger. Listen over mottakere er en imponerende reise gjennom norsk kulturhistorie!

Ingen kunstnere verken ønsker eller vil leve av støtteordninger alene. Likevel, FFUK er med sitt klart definerte oppdrag og med utspring fra kunstnerne selv i en særstilling blant de virkemidler vi har.

Kulturministeren har ved noen anledninger vært oppgitt over kameraderi og tette bånd i norsk kulturliv, særlig kanskje ved behandling av søknader. Jeg kan på ingen måte trøste kulturministeren. Det er mye verre! Her er latter og gråt, spøk og humor. Kjennskap og vennskap, ja, men ikke mist et bankende hjerte og en stor frustrasjon over at så mange gode prosjekter og ideer ikke får penger pga. altfor knappe midler. Fra 2003 har søknadsmengden økt med nær 50 %. Det viser med all tydelighet at behovet er stort og den kreative kapitalen enorm! Det er mitt ønske at Fondet sikres midler for å møte veksten i årene fremover.

MFO- forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger vil takke fondets direktør Bjørg Eriksen og hennes trofaste stab for samarbeidet og for det arbeidet dere har gjort gjennom alle disse årene.
Gratulerer med 50 år i det kollektives tjeneste for kunsten!


Arnfinn Bjerkestrand
forbundsleder MFO

Til neste side

Til innholdsfortegnelse

 

MFOs hjemmside