Josefine viseklubb:
- Hilsen fra Josefine viseklubb 

   til Fond for utøvende kunstneres 50-årsjubileum!

Vi tre visesangere som står bak Josefine viseklubb i Oslo - Lars Klevstrand, Jørn Simen Øverli og Kari Svendsen - vil fra våre hjerter gratulere FFUK med jubileet!

FFUKs støtte til Josefine viseklubb gjennom de 11 åra vi har eksistert har vært uvurderlig for at vi kan drive denne viktige visescenen i Oslo. Støtten gjør at vi - i tillegg til å slå på stortromma innimellom med kjente artister - også kan presentere mindre kjente utøvere og være en plattform for deres kontakt med publikum. Josefine viseklubb er forøvrig viden kjent i musikerkretser for et interessert og oppegående publikum. Vi føler at vi blir tatt seriøst når vi henvender oss til FFUK og får alltid raskt svar.

Den støtten - liten eller stor - som "fondet" gir til mindre arrangører og utøvere som nødvendigvis ikke trekker hundrevis av folk er helt uvurderlig for at underskogen skal leve i kultur-Norge idag. Vi som har kontakt med foreninger, lag og private arrangører i rundt i landet vet godt hva disse pengene har og si for et levende kulturliv i by og bygd.

Ca. 1/4-del av CD-utgivelsene i Norge er viseplater. Selv om dette ikke gjenspeiles i mediene så vet vi at folk er glad i viser og at visekonserter er populære arrangementer - mange av disse hadde ikke vært mulig å arrangere uten støtten fra FFUK.

Så vi ønsker og håper at Fond for utøvende kunstnere skal fortsette sitt arbeid for et blomstrende kulturliv i Norge og sier HURRA!


Josefine viseklubb

Lars Klevstrand

Jørn Simen Øverli

Kari Svendsen

Til neste side

Til innholdsfortegnelse

 

Josefine viseklubbs hjemmeside