Carl Morten Iversen:
-
Fondsloven 50 år

Dette skal handle om Fondsloven. Fondsloven? Fondsloven, javel, men hva er egentlig fondsloven og hvilken hatt skal man ha på seg når man skal hylde en lov? Som tidligere kunstnerpolitiker, organisasjonsleder og Jazznytt-redaktør vet jeg hvor viktig fondsloven er og hvor utsatt den har vært, både her hjemme, der sterke interessegrupper sloss for å få mer penger, og internasjonalt, der den har vært under stadig press fra det EU vi egentlig ikke er med i, men som vi alltid må forholde oss til.

Men jeg lar de hattene ligge. Det blir alt for komplisert. Dessuten - i Kulturdepartementet sitter det mange dyktige byråkrater som forsvarer fondsloven med nebb og klør. De forstår betydningen av den og passer på den. Nei, dette må handle om selve «Fondet», også kjent som FFUK. Så jeg tar på meg den hatten jeg selv liker best - musikerhatten.

Da jeg «debuterte» tidlig på 70-tallet var FFUK omtrent den eneste finansieringskilde for jazzmusikere hvis man trengte midler til et prosjekt. På den tiden var det riktignok fortsatt mulig å turnere to uker uten støtte og med spillejobber nesten hver dag. Bare i Sør-Norge. Men etter hvert som konkurransen ble hardere og utgiftene og honorarkravene høyere, ble det også stadig vanskeligere å få til en turne der man satt igjen med et slags honorar. Så hva gjorde vi? Vi søkte Fondet. Der var det penger, der var det mulig å få et raskt svar uten å måtte vente nesten et halvt år på en søknadsfrist. Der var man fleksible og til å snakke med. Der kjente de oss. Hvem vet - kanskje de til og med likte oss og forsto oss.

Denne fleksibiliteten, denne muligheten til å «slenge inn en søknad» for å skaffe de ekstra kanskje bare fem eller titusen som var nødvendig, har fondet beholdt. Jeg vet ikke hvor mange fondsstøttede prosjekter, turneer og plateinnspillinger jeg har vært med på i over 30 år som musiker, men det er ikke få. Og nå får vi av de pengene som Bruce Springsteen og andre kolleger der borte skulle hatt hvis man hadde hatt et system for utbetaling av midler. Fett nok, spør du meg.

La oss verne om Fondet. Det har vært og er av uvurderlig betydning for norsk musikk og scenekunst og vil nok være det i uoverskuelig framtid.

Gratulerer med dagen.


Carl Morten Iversen


Til neste side

Til innholdsfortegnelse