Rolf Gammleng-prisen

I 1956 ble det vedtatt en lov i Norge, som skulle sikre utøvere kompensasjon når deres arbeidsplasser gikk tapt til fordel for den stadig økende bruken av innspilt musikk.


Rolf Gammleng. Foto: FFUKs arkiv 

Pådriver for å få vedtatt denne loven var forbundslederen i Norsk Musikerforbund, Rolf Gammleng. Han så at flere av forbundets medlemmer, særlig musikerne som hadde spilt på kinoene fram til lydfilmen kom, mistet arbeidet sitt. Forslaget om å opprette et fond på grunnlag av en avgift for bruk av innspilt musikk, vakte gehør på Stortinget. Einar Gerhardsens eneste spørsmål til Rolf Gammleng var; ”Si meg, Rolf, vil disse pengene bli i Norge?” Da svaret var bekreftende var Arbeiderpartiets støtte klar. Fond for utøvende kunstneres første styre ble således oppnevnt i 1957.

Ved fondets 25 års jubileum i 1982 opprettet fondets styre en ærespris som fikk navn etter Rolf Gammleng. Prisen gis til utøvere som "på en fortjenstfull måte har deltatt på grammofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger". Den har blitt delt ut hvert år siden. Samlet prisbeløp har de siste årene vært på hele 310.000 kroner, noe som gjør prisen til en av de største som deles ut i Norge.
I anledning 50-årsjubileet er det samlede prisbeløpet økt til hele 410.000 kroner, fordelt på ti prisvinnere (vinnerne offentliggjøres 14. desember 2006).

Vinner av Gammleng-prisen i konologisk rekkefølge

Til innholdsfortegnelse