Agnes Buen Garnås, Halvor Håkanes og Eli Storbekken:
- S
tøtte smale genre i mange år framover!


Vi vil med dette gratulere FFUK som 50-årsjubilant!
I 1994 kunne prosjektet "Det Syng, Ballader på vandring," realiseres med Anne Marit Jacobsen, Sinikka Langeland, Halvor Håkanes, Agnes Buen Garnås og Eli Storbekken.

Vi fikk mulighet til, med bl.annet støtte fra FFUK og holde konserter land og strand rundt til 1998. Da fortsatte Agnes, Halvor og Eli  videre med vokalensemblet " Kvedar" hvor bl. andre Geirr Lystrup, Birgitte Grimstad og danser Cathrine Smith var med. "Kvedar" ble avsluttet i 2004.
Som folkesangere sender vi FFUK en stor takk -som har bidratt til at vi kunne formidle folkemusikken til et bredt publikum!

Måtte dere fortsette det betydingsfulle arbeidet, og også støtte de "smale" genre i mange år framover!

Hilsen
Agnes Buen Garnås
Halvor Håkanes
Eli Storbekken

Til neste side

Til innholdsfortegnelse

 

Agnes Buen Garnås sin hjemmeside
Halvor Håkanes sin hjemmeside
Eli Storbekken sin hjemmeside