Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

TILDELINGER FRA STYREMØTET 12. SEPTEMBER 2019

Det ble på styremøtet 12. september 2019 innvilget 142 søknader, til sammen kr 4 099 450.

Det ble totalt behandlet 443 søknader. Samlet søknadssum var på kr 17 304 536.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Innvilget 12. september 2019 (Word-dokument)
Innvilget 12. september 2019 (PDF-dokument)

Har du fått innvilget støtte? - Les mer her

Finner du ikke navnet ditt på listen? - Les mer her

NESTE SØKNADSFRIST 22. OKTOBER 2019

Årets femte og siste frist for søknader i alle kategorier er tirsdag 22. oktober kl. 13.00.
Søknadsportalen er som vanlig åpen hele tiden, så hvis du har alle nødvendige opplysninger, kan du sende inn søknad allerede nå. Erfaringsmessig er det mye trafikk i søknadsportalen på selve fristdagen, og sjansen for å oppleve treghet og problemer er ganske stor om du venter til siste liten. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid både med utforming og innsending av søknad.

Til søknadsportalen

FONDETS STYRE 2019-2021

Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt styre for Fond for utøvende kunstnere for perioden 2019 - 2021. Dette styrets virkeperiode startet den 28. mars 2019.
Styret er som følger (med vararepresentanter i parentes):

  1. Mette Møller (leder) (Jostein Sandvik)
  2. Cathrine Nyheim (Ketil Hugaas)
  3. Claudia Scott (Askil Holm)
  4. Brynjar Rasmussen (Anne Hytta)
  5. Jørn-Bjørn Fuller-Gee (Elisabet Topp)
  6. Peder Horgen (Kathrine Jacobsen)
  7. Martha Lyse (Elin Sigurdson)

FONDETS HABILITETSREGLER

Habilitetsregler for fondets styre og administrasjon blir jevnlig gjenstand for revisjon. Etter en grundig gjennomgang av regelverket høsten 2017, vedtok styret den 6. desember følgende om habilitet ved fondets behandling av søknader:
Les hele artikkelen om fondets habilitetsregler her

SØKNADER TIL FONDET MÅ VÆRE PÅ NORSK

På fondets hjemmesider finnes både informasjon om fondet og søknadsskjemaer på engelsk. For å sikre en så god saksbehandling som mulig må alle vedlegg til søknadsskjemaet og selve prosjektbeskrivelsen være på norsk. Søknader på andre språk vil ikke bli godtatt.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk