Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

SVAR PÅ SØKNAD

Vi har mottatt ca. 440 søknaden i denne runden, og disse blir nå registrert av fondets saksbehandlere før de sendes videre til fondets styre for vurdering.
Listen med tildelinger blir lagt ut her på hjemmesiden vår mandag 16. september, ca. kl. 12.00. Deretter blir svar sendt til alle som har hatt søknad til behandling - tildelinger per brev og avslag per e-post.

FONDETS STYRE 2019-2021

Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt styre for Fond for utøvende kunstnere for perioden 2019 - 2021. Dette styrets virkeperiode startet den 28. mars 2019.
Styret er som følger (med vararepresentanter i parentes):

1. Mette Møller (leder) (Jostein Sandvik)
2. Cathrine Nyheim (Ketil Hugaas)
3. Claudia Scott (Askil Holm)
4. Brynjar Rasmussen (Anne Hytta)
5. Jørn-Bjørn Fuller-Gee (Elisabet Topp)
6. Peder Horgen (Kathrine Jacobsen)
7. Martha Lyse (Elin Sigurdson)

FONDETS HABILITETSREGLER

Habilitetsregler for fondets styre og administrasjon blir jevnlig gjenstand for revisjon. Etter en grundig gjennomgang av regelverket høsten 2017, vedtok styret den 6. desember følgende om habilitet ved fondets behandling av søknader:
Les mer

SØKNADER TIL FONDET MÅ VÆRE PÅ NORSK

På fondets hjemmesider finnes både informasjon om fondet og søknadsskjemaer på engelsk. For å sikre en så god saksbehandling som mulig må alle vedlegg til søknadsskjemaet og selve prosjektbeskrivelsen være på norsk. Søknader på andre språk vil ikke bli godtatt.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk