www.ffuk.no

NY UTØVERTYPE - MUSIKKTEATERUTØVER

Enkelte av våre søkere synes det er vanskelig å definere seg selv kun som sangere, dansere eller skuespillere, da de som regel opptrer som en blanding av alle disse utøvertypene. Vi har derfor valgt å legge til en ny type utøver i noen av søknadsskjemaene: Musikkteaterutøver.
Dette valget vil være tilgjengelig i søknadsskjemaene fra og med 8. november 2017.

E-mail this Print this