FFUK deler en gang i året ut et reise- og etterutdanningsstipend til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

 Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for å videreutvikle seg som utøvende kunstnere. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer. Det gis ikke stipend til «inspirasjonsreiser». For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til. Studenter kan ikke søke om stipend til fortsettelse av sin utdanning.

Vi åpner normalt for stipendsøknader i begynnelsen av året med frist i februar-mars. Vi tar ikke i mot søknader om stipend utenfor denne perioden. Listen over innvilgede stipend offentliggjøres normalt på vår hjemmeside i mai.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk. CV og budsjett er obligatoriske vedlegg.

Fondets reise- og etterutdanningsstipend er i 2018 på kr 25.000,-

Innvilget stipend kan utbetales før man reiser, for eksempel når det er tid for å bestille hotell og billetter.

Søknadsfristen for stipend 2018 er 15. mars

Til søknadsportalen
Du kan også sende inn søknadsskjema med vedlegg på papir eller per e-post.