SØKNADSFRISTER 2019

Det er vanligvis 6 søknadsfrister i året - 3 før sommeren og 3 etter. Vi har ennå ikke bestemt datoene for flere frister enn den første, men vi legger dem ut her så snart vi vet når det blir.
Normalt er 2. frist i mars, og 3. frist i mai.

1. frist for søknad om støtte til innspilling, prosjektstøtte, stipend og reisestøtte er onsdag 9. januar kl. 13.00.

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så man kan sende inn søknader så snart man har alle nødvendige opplysninger.
Søknader må være fondet i hende kl 13.00 på fristdagen, dette gjelder også søknader på e-post eller papir (poststemplet dato gjelder ikke). Søknadene er ferdig behandlet ca. 6 uker etter fristdatoen. Vi tar forbehold om endringer av datoene.