www.ffuk.no

SØKNADSFRISTER 2018

Støtte til innspilling, prosjektstøtte og reisestøtte:

Frist 1: Onsdag 10. januar
Frist 2: Onsdag 28. februar
Frist 3: Torsdag 3. mai
Søknadsfristene for 2. halvår 2018 blir lagt ut her senere.

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så man kan sende inn søknader så snart man har alle nødvendige opplysninger.

Reise- og etterutdanningstipend 2018:

Torsdag 15. mars
Vi åpner for å ta i mot stipendsøknader over nyttår.

Søknader på e-post eller papir må være fondet i hende på fristdagen, poststempling gjelder ikke. Søknader som sendes gjennom vår digitale søknadsportal må være innsendt senest kl. 23.59 på fristdagen. Søknadene er ferdig behandlet 4 - 5 uker etter fristdatoen. Vi tar forbehold om endringer av datoene.

Tips en venn Skriv ut