Støtte til innspilling, prosjekt og kortvarige reiser med kunstfaglig innhold
Søknader på e-post eller papir må være fondet i hende på fristdagen, poststempling gjelder ikke. Søknader som sendes gjennom vår digitale søknadsportal må være innsendt senest kl. 23.59 på fristdagen. Søknadene er ferdig behandlet 4 - 5 uker etter fristdatoen. Vi tar forbehold om endringer av datoene.

- Tirsdag 27. september 2016
- Tirsdag 8. november 2016


Reise- og etterutdanningstipend
Søknadsfrist for 2016 har gått ut.