Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre. Det er Fondets styre som avgjør hvem som skal få støtte. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie grupper. Skapende kunstnere som komponister, forfattere, koreografer o.a. kan ikke søke personlig støtte eller stipend i Fondet.
Søknaden må sendes inn før prosjektet er påbegynt / gjennomført.

Fondets støtteordninger
· Innspilling
· Prosjektstøtte
· Reisestøtte
· Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering)
· Stipend for etterutdanning
· Orkester-/korpsstipend
· Stønad

Innspillinger
Det kan søkes støtte til innspillinger som i sin helhet skal gjøres i Norge, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Søker man flere instanser om støtte skal dette oppgis i søknaden. Fondet gir støtte til fysiske og digitale utgivelser som er tilgjengelig gjennom en eller flere profesjonelle salgskanaler.
Fondet fullfinansierer ikke en innspilling. Det gis ikke støtte til innspilling av singel, EP eller demo. Det gis heller ikke støtte til innspillinger som er i gang eller gjennomført. Det benyttes eget søknadsskjema. Søknaden skal inneholde:
· Navn og adresse på hovedartist (dersom en annen enn artisten søker)
· Platetittel samt navn og CV på medvirkende
· Ansvarlig utgiver og innspillingssted
· Innspillingsperiode og utgivelsesdato
· Sjanger
· Budsjett med utgifter og inntekter

Prosjektstøtte
Prosjektstøtte er delt opp i musikk, dans, teater og musikkteater, og hvor det hovedsakelig deltar utøvere som bor og jobber her i landet. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger m.m. Når det gjelder musikkteater må prosjektet ha en scenisk formidling som inneholder flere utøver- kategorier; musikere, sangere, skuespillere og/eller dansere. Fondet gir ikke støtte til kjøp av instrumenter og utstyr. Fondet gir ikke støtte til skapende virksomhet, slik som komponering, skriving av manus, koreografi ol. Det søkes i brevs form eller på skjema. Det gis ikke støtte til prosjekter som er i gang eller gjennomført.
Prosjekter fullfinansieres ikke av FFUK, og prosjektstøtten gis som underskuddsgaranti.
Søknaden skal inneholde:
· Opplysninger om prosjektet
· Navn og CV på utøvere
· Dato
· Antall konserter/forestillinger
· Budsjett med utgifter og inntekter
· Sjanger (hvis det søkes støtte til musikk)

Reisestøtte
Det kan søkes støtte til reiser med utøvende kunstfaglig innhold, som studieturer, prøvesang, egenutvikling ol. Det gis ikke støtte til reiser der formålet er skapende virksomhet  som f.eks. komponering og skriving. Det bevilges inntil kr 6.000,- pr. person. Det søkes på skjema eller i brevs form før reisen skal gjøres. Søknaden skal inneholde:
· Reisemål
· Formål
· Tidsrom for reisen
· CV på utøverne det søkes støtte til

Kurs-/seminarvirksomhet
Det kan søkes støtte til arrangering av kurs og seminar som retter seg mot profesjonelle utøvere. Det søkes i brevs form eller på skjema.

Stipend
Én gang hvert år deler fondet ut reise- og etterutdanningsstipend. Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å etterutdanne seg innenfor det utøvende yrket. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til.
Søknadsfristen for 2016 har gått ut. 

Stønad
Stønad er behovsprøvd ytelse som særlig gis til eldre utøvere. Det benyttes eget skjema, som fås ved henvendelse til fondet. Kopi av ligningsattest må vedlegges søknaden.

Se også våre linker til andre aktuelle støtteordninger.