INNSPILLING - FONOGRAM
  • Støtten gis kun til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid på 25 minutter
  • Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge og med produsent som i hovedsak har sitt virke i Norge
  • Støtten er i hovedsak øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge
    Les mer om Fonogram
 
PROSJEKTSTØTTE
  • Støtte til konserter/forestillinger/visninger og eventuelt tilhørende prøvetid
  • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge
Fondets prosjektstøtte har 5 underkategorier:
Kurs/Seminar
Musikk
Dans
Teater
Musikkteater
Klikk for å lese mer om hver kategori

NB: Prosjektstøtte Kurs/Seminar gis til arrangering av kurs/seminar/workshops for profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt i Norge. Denne støtten kan som et unntak søkes til å honorere kursholdere fra utlandet.
 

REISESTØTTE
Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke reisestøtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold, fortrinnsvis i utlandet. Støtten kan benyttes til å dekke reise, kost og losji

Formålet med en reise med kunstfaglig innhold kan være:

  • Deltakelse på kurs/seminar med kunstfaglig innhold, mesterklasser, workshops ol.
  • Privattimer hos timelærer eller ved kunstfaglig institusjon
  • Prøvespill/audition

Dersom formålet med reisen er turné i forbindelse med konserter/forestillinger – søk heller prosjektstøtte
Les mer om Reisestøtte

REISE- OG ETTERUTDANNINGSSTIPEND
FFUK deler en gang i året ut et reise- og etterutdanningsstipend til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for å videreutvikle seg som utøvende kunstnere. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer.
Les mer om stipend

Til Søknadsportalen