www.ffuk.no

TILDELINGER FRA STYREMØTET 12. SEPTEMBER 2019

Det ble på styremøtet 12. september 2019 innvilget 142 søknader, til sammen kr 4 099 450.

Det ble totalt behandlet 443 søknader. Samlet søknadssum var på kr 17 304 536.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Innvilget 12. september 2019 (Word-dokument)
Innvilget 12. september 2019 (PDF-dokument)

Har du fått innvilget støtte? - Les mer her

Finner du ikke navnet ditt på listen? - Les mer her