Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

EKSTRAORDINÆRT STØTTETILTAK

Vi er kjent med at mange utøvende kunstnere i disse dager har fått inntektsgrunnlaget sitt betydelig redusert gjennom avlyste engasjementer på grunn av korona.
Fondets styre har gjort vedtak om å omdisponere deler av våre midler for å opprette en ekstraordinær støtteordning for å kompensere for slike tapte honorar.

Støtteordningen er rettet mot profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt i Norge og som driver frilansvirksomhet. I første omgang gjelder ordningen for engasjementer som skulle ha funnet sted i tidsrommet 1. mars – 10. juni. Det kan søkes om inntil kr 3.000 per avlyste engasjement, og totalt inntil kr 30.000.

Du kan sende søknad om støttetiltak gjennom søknadsportalen. Søknaden er personlig, og gjelder kun utøveren som søker. Medlemmer av grupper/ensembler må søke hver for seg.

Dersom dette kan være aktuelt for deg, bør du logge på i søknadsportalen og se gjennom søknadsskjemaet for å gjøre deg kjent med hvilke opplysninger og dokumenter som trengs. Søknadsfristen i denne omgangen er onsdag 1. april kl. 13.00.

Både støtteordningen og situasjonen er ny for oss, og vi må ta forbehold om endringer underveis. Vi tar gjerne med oss dine tilbakemeldinger!

Les mer om støttetiltaket her

Til søknadsportalen

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk