Etter mer enn 30 år i sjefsstolen i Fond for utøvende kunstnere, går direktør Bjørg Eriksen av med pensjon i september 2021.

Stillingen ble utlyst høsten 2020, og fondet mottok 8 søknader innen fristen.
4 av disse ble innkalt til intervju i november og møtte utvalget som fondet hadde nedsatt for å håndtere ansettelsesprosessen.

Utvalget besto av:
Leder Jostein Sandvik – avdelingsdirektør i Patentstyret, vara for styreleder i FFUK
Medlem Claudia Scott – musiker, styremedlem i FFUK
Medlem Kathrine Jacobsen – danser, styremedlem i FFUK
Medlem Martha Lyse – manager, styremedlem i FFUK
Ansattrepresentant Larz Tvethaug.

Utvalget fattet før jul 2020 et enstemmig vedtak om hvem som skulle bli tilbudt stillingen, og vedkommende har takket ja til tilbudet. Fond for utøvende kunstnere har derfor gleden av å kunne presentere Mette Møller som ny direktør i fondet fra 1. juni 2021.

Mette Møller er jurist/advokat, 57 år, og bosatt i Oslo. Hun har også en musikkutdannelse, og er aktiv amatørmusiker. Hun kjenner Fond for utøvende kunstnere svært godt. Fra hennes tid i Kulturdepartementet hvor hun arbeidet med opphavsrett og lovarbeid som angikk fondet, deretter som fondets juridiske rådgiver og advokat i flere år, og nå sist som fondets styreleder det siste året. Hun har også representert fondet i samarbeidsutvalget fondet har hatt med Gramo. Mette Møller er godt kjent med fondets samarbeidspartnere og utøverorganisasjonene i Norge og har forøvrig alle kvalifikasjoner fondet etterspurte.
Hun har vært generalsekretær i Den norske Forfatterforening siden 2006.

Etter tiltredelse den 1. juni vil det bli en kort overlappingsperiode med nåværende direktør, før denne tar ut opparbeidet ferie og formelt fratrer den 15. september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter tiltredelse den 1. juni vil det bli en kort overlappingsperiode med nåværende direktør, før denne tar ut opparbeidet ferie og formelt fratrer den 15. september.