www.ffuk.no

PROSJEKTSTØTTE MUSIKKTEATER BYTTER NAVN

Til prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst.

Med musikkteater mener vi alle typer teater som har musikk som bærende element. Utøverne vil normalt være musikkteaterutøvere, sangere, musikere, skuespillere og sceneinstruktører, men dansere kan naturligvis også medvirke.

Med blandet scenekunst mener vi sceniske forestillinger der ulike utøvertyper medvirker og er likeverdig vektet i det sceniske uttrykket. Dette gjelder alle slags kombinasjoner av utøvertyper, men det bør framstå som et sjangeroverskridende prosjekt.

Les mer om prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst her