Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å sette opp et regnskap for engasjementer som ikke har blitt noe av. Det er likevel viktig for oss at vi har et slikt vedlegg til søknaden og en eventuell tildeling.

Dersom du allerede har hatt utgifter som er direkte knyttet til de avlyste engasjementene, kan de oppgis i regnskapet. Dette gjelder også reiser, opphold og liknende som ikke kan avbestilles. 

På inntektssiden er det kanskje ikke så mye å føre opp, men oppgi dersom noen arrangører har gått med på å utbetale en garantisum. Du må også oppgi om du har fått innvilget støtte til engasjementene fra oss eller andre. Vi vil utbetale prosjektstøtte som er gitt til forestillinger/konserter i denne perioden, selv om det er avlysninger.

Eksemplet under viser hvordan et slikt regnskap kan se ut. Du må lage et regnskap som er tilpasset dine engasjementer, med dine egne utgifter og inntekter.

Eksempel på regnskap for avlyste engasjementer pdf

Regnskap for avlyste engasjement i perioden 10. mars - 10. april 2020
6 visninger av forestillingen "…" med Kompani … der jeg medvirker som …
Utgifter
Hva Antall Kostnad per Sum Merknad
Visningshonorar 6 4 500 27 000  
prøvedager 3 2 500 7 500 Gjennomført før avlysning
reiseutgifter 2 1 878 3 756 Flybilletter som ikke kunne avbestilles
Kost + losji 2 1 000 2 000 Avbestillingsgebyr for 2 hotellovernattinger
Totalt     40 256  
         
Inntekter
Hva Antall Beløp per Sum Merknad
Garantihonorar 2 1 500 3 000 2 arrangører vil utbetale en delsum
Støttetiltak FFUK 6 3 000 18 000 Denne søknaden
Egenandel     19 256  
Totalt     40 256  
         
OBS: Dette er kun et eksempel, ikke en mal. Regnskapet må settes opp etter dine faktiske utgifter og inntekter i forbindelse med dine avlyste engasjementer. Du kan ha flere eller færre poster, og naturligvis andre beløp. Du kan søke om inntil kr 3.000 i støtte per avlyste engasjement, og du kan søke om maksimalt kr 30.000.