Forsøk å anslå hvor store inntektstap du har hatt som utøvende kunstner i søknadsperioden 12. mars – 31. oktober 2020 som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

På utgiftssiden fører du alle honorar du har gått glipp av, og på inntektssiden fører du støtte eller kompensasjon du har allerede har mottatt for den samme perioden.

Ta til slutt med inntakt fra annet arbeid enn det som utøvende kunstner. Dersom du ikke har annet arbeid, skriver du en bekreftelse på det.

Her er et eksempel på hvordan et slikt regnskap kan se ut:

Regnskap over tapte inntekter som utøvende kunstner i søknadsperioden 12. mars - 31. oktober 2020
UTGIFTER/TAPTE INNTEKTER        
Hva Når antall honorar per Sum Merknad
Lanseringsturné med band x April - mai 2020 10 3 500 35 000 Gitarist i bandet - turnéen utsatt til 2021.
Festivalkonserter med artist y Sommer 2020 6 5 000 30 000 Gitarist i bandet - festivalene avlyst.
Klubbkonserter med ensemble z Høst 2020 12 3 000 36 000 Skulle hatt fast spillejobb på klubb z 6 fredager + normalt antall konserter på ulike jazzklubber på Vestlandet - se vedlagt konsertliste for 2019.
Musiker ved forestilling "xyz" September 2020 4 2 000 8 000 Forestillingen gjennomføres, men med begrenset publikum. Honoraret er derfor redusert med kr 2000 per forestilling.
Andre utgifter Mai 2020 1 3 000 3 000 Flybilletter til og spillested, ikke refunderbar
Sum       112 000  
           
INNTEKTER          
Støttetiltak - engasjement avlyst FFUK vår 2020     19 200 kompensasjon for avlyst/utsatt lanseringsturné
Prosjektstøtte Fond for lyd og bilde       10 000 25 % andel av utbetalt støtte til lanseringsturné (avlyst/utsatt til 2021).
Sum       29 200  
           
Resultat       -82 800  
           
           
OBS: Dette er kun et eksempel, ikke en mal. Du må sette opp inntekter fra planlagte prosjekter og/eller engasjementer som du normalt har i et vanlig år. Du kan ha flere eller færre poster, og naturligvis andre beløp.