Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SØKNADENE OM STØTTETILTAK BEHANDLES

onsdag 8. april
Søknadene om støttetiltak er nå registrert av saksbehandlerne, og er sendt til fondets styre for videre behandling og vurdering. Det er til sammen 607 søknader med en samlet søknadssum på kr 11 727 600.

Per i dag har fondets styre i overkant av 5 100 000 til disposisjon til disse søknadene. 3 000 000 er av fondets egne midler, 2 000 000 er donert av Creos Vederlagsfond (til musikere) og 100 000 er donert av Oslo-filharmonien (til frilansmusikere). Vi har også mottatt andre donasjoner til utøvere. Takk til dere alle!
Du kan lese mer om donasjoner til utøvere her

Vi har altså midler til å dekke under halvparten av behovet. Det jobbes stadig med å skaffe mer midler til støtteordningen, men søkerne må være klar over at søknaden kan bli avslått, eller at man kan få innvilget et mindre beløp enn det er søkt om.

Søknadene om støttetiltak vil sluttbehandles på styremøtet 22. april, og en liste med tildelinger blir tilgjengelig på vår hjemmeside den 24. april. Alle som har hatt søknad til behandling vil få svar per e-post. Vi vil utbetale tildelinger fortløpende etter styremøtet.

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk