HVEM KAN SØKE?

Profesjonelle utøvende kunstnere som er frilansere, som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har hatt oppdrags- eller inntektsbortfall pga. myndighetenes korona-tiltak kan søke på denne støtteordningen. Med utøvende kunstnere menes musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst fremfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Du må kunne vise til oppdrag eller aktivitet over noe tid og i et omfang som tilsier at dette er ditt hovederverv.

Det kan kun sendes personlig søknad. Medlemmer av band, ensembler og liknende må søke hver for seg. Det kan ikke søkes på vegne av flere utøvere i samme søknad. Samme utøver kan ikke sende inn mer enn en søknad til denne støtteordningen. De som søkte eller fikk stimuleringsmidler fra FFUK i 2020 kan søke på nytt nå.

HVEM KAN IKKE SØKE?

Skapende kunstnere, slik som billedkunstnere, komponister, forfattere, koreografer mm. kan ikke søke på denne ordningen.

De som primært har andre yrker enn som utøvende kunstnere kan ikke søke på denne støtteordningen. Produsenter, lyd/lysteknikere/scenografer mm. regnes ikke som utøvende kunstnere. Det gjelder også lærere/pedagoger innen utøvende kunst.

Studenter som fortsatt er under utdanning kan heller ikke søke. Dette gjelder også de som utdanner seg til å bli utøvende kunstnere.

HVA KAN DET SØKES STØTTE TIL?

Man kan søke støtte til aktivitet som utøvende kunstner fram til 1. oktober 2022/høsten 2022. Dette kan være konserter/forestillinger, medvirkning på innspillinger eller innstudering og egenøving.

Du kan ikke søke støtte til skapende aktivitet som komponering eller utvikling av forestillinger. Det kan heller ikke søkes om støtte til administrativt arbeid og liknende.

BAGATELLMESSIG STØTTE

Støtten tildeles som såkalt bagatellmessig støtte. Et hovedvilkår for dette er at støttemottakeren over en treårsperiode ikke har mottatt offentlig støtte som til sammen overstiger 200 000 euro. For å kunne søke på denne støtteordningen, må du bekrefte at du oppfyller dette kriteriet. Dersom du tror du kan ha mottatt til sammen opp imot 200 000 euro i offentlig støtte til ditt virke som utøvende kunstner de siste tre årene, kan du ta kontakt med fondets administrasjon.

VEILEDNING TIL SØKNADEN

Du må bruke vår digitale søknadsportal for å sende inn søknaden. Søknadsfristen er tirsdag 22. mars kl. 13.00, men vi anbefaler at du sender inn søknaden før fristdagen. Du bør uansett logge på i søknadsportalen så snart som mulig for å se gjennom søknadsskjemaet, og sette deg inn i hvilke opplysninger og vedlegg vi trenger.

Maksimal søknadssum er kr 100 000.

I søknadsskjemaet spør vi etter opplysninger om deg som søker, og du må skrive en kort oppsummering av hva du søker om støtte til. Du må i tillegg legge ved:

  • CV (Vedlegg)

CV-en skal være oppdatert, og den skal vise at du kan regnes som en profesjonell utøvende kunstner. Du må kunne vise til profesjonell (betalt) virksomhet som utøvende kunstner over noe tid og i et omfang som tilsier at dette er en jobb for deg. Ta eventuelt med relevant utdanning, og også annet arbeid fra nyere tid. Dersom du har annet, fast arbeid, må du også oppgi stillingsprosent.

  • Kort beskrivelse av kunstnerisk aktivitet (Vedlegg)

Her beskriver du aktivitetene du søker om støtte til. Du trenger ikke å oppgi aktiviteter tidligere enn 12. desember 2021 eller senere enn høsten 2022.

Det kan for eksempel søkes støtte til:
- Medvirkning som utøver i forestillinger og konserter med tilhørende prøvetid/innstudering.
- Forberedelser til innspillinger, konserter og forestillinger.
- Egenøving, vedlikehold og utvikling av ferdigheter som utøver.

Dette er eksempler, og ikke en uttømmende liste. Merk at det ikke kan søkes om støtte til skapende kunstnerisk aktivitet, slik som komponering, låtskriving, koreografi og liknende.

Fondets administrasjon kan be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon.

Vi legger til grunn at våre søkere oppgir sannferdige opplysninger, men vi vil også gjennomføre stikkprøver der vi kontrollerer opplysninger og dokumentasjon. Dersom det oppdages ufullstendig eller feilaktig informasjon, kan utbetalt støtte bli krevet tilbakebetalt.

Vi tar imot søknader nå. Bruk søknadsportalen og skjemaet Stimuleringsmidler til utøvende kunstnere. Søknadsfristen er tirsdag 22. mars kl. 13.00. Send inn søknaden i god tid før fristdagen.

Til søknadsportalen