www.ffuk.no

TILDELINGER 5. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 7. desember 2020 innvilget 145 søknader, med til sammen kr 4 845 925.
Det ble totalt behandlet 611 søknader. Samlet søknadssum var på kr 30 957 093.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her