Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TILDELINGER – STØTTETILTAK ETTER FORSKRIFT 1. JULI 2020

Fond for utøvende kunstnere har forvaltet en midlertidig støtteordning på vegne av Kulturdepartementet etter forskrift 1. juli 2020. Formålet med ordningen er å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Departementet bevilget kr 30 000 000 til dette.

Fondet har behandlet til sammen 572 søknader med en samlet søknadssum på kr 46 338 072. Følgelig har dessverre mange fått avslag på sine søknader, mens andre igjen har fått et mindre beløp enn de søkte om.

Maksimum tillatte søknadssum var kr 100 000.

Alle søknadene er behandlet individuelt, og med utgangspunkt i Kulturdepartementets forskrift.

Se listen med alle tildelingene her

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk