Fondet avholdt ekstraordinært styremøte torsdag 30. april for å vedta hva vi gjør fram mot søknadsfristen 6. mai og styremøtet i juni. Vi beklager at dere har måttet vente på denne beskjeden, men vi måtte ha klart fondets inntektsgrunnlag før vi kunne si noe om støtteordningene våre.

Fond for utøvende kunstnere rammes også av korona-tiltakene. Fondets eneste inntekt er en avgift for bruk av innspilt musikk som ikke har vern etter åndsverkloven. Når brukerne av denne musikken må holde stengt, mister fondet sin inntekt. Fondets styre har derfor måttet redusere budsjettet for 2020 kraftig. Dette går selvfølgelig ut over de midlene vi har til disposisjon.

Fondet opprettet donasjonskontoer i forbindelse med korona-krisen. Midlene vi fikk inn her, blant annet store donasjoner fra Creo og Oslo-filharmonien, ble benyttet til tildelingsrunden den 22. april. Donasjonsmulighetene er fortsatt tilstede, blant annet via Spotify, som gir samme beløp som settes inn. Eventuelle flere midler som kommer inn her, vil vi bestemme bruken av når pengene er på konto.

1. Det er med beklagelse vi må melde at vi ikke kan åpne for en ny runde med støttetiltak-søknader nå.

2. Det vil heller ikke bli mulighet for å søke reisestøtte, etterutdanningsstipend eller kursstøtte til den kommende søknadsfristen. Midlene blir omdisponert til andre støtteordninger vi har.

3. Innspillingssøknader som ble utsatt fra forrige møte, vil bli behandlet på junimøtet. Eventuelle endringer til disse søknadene kan sendes ffuk@ffuk.no

4. Nye innspillingssøknader tas også imot fram til fristen 6. mai.

5. Prosjektstøttesøknader i kategoriene musikk, teater, dans, musikkteater vil bli behandlet på vanlig måte.

6. Styret har bestemt at fondet ikke vil dele ut ærespriser til høsten. Prisutdelingen vil bli utsatt til 2021. Midlene vil bli overført til bruk i andre, nødvendige kategorier i 2020.