Kurset må være direkte knyttet til det utøvende yrket. Det kan for eksempel være kurs innen ulike teknikker eller stilarter og uttrykk. Det gis ikke støtte til kurs innen skapende virksomhet som låtskriving, og heller ikke til kurs av indirekte karakter, slik som søknadsskriving eller markedsføring. Prosjektstøtte kurs/seminar kan benyttes til å honorere instruktører som er bosatt i Norge eller i utlandet, og til å dekke andre utgifter i forbindelse med kurset.

Denne støtten kan ikke søkes for deltakelse på kurs. Det gis ikke støtte til kurs, seminar eller workshops rettet mot barn og ungdom, amatørutøvere eller andre yrkesgrupper.

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk. Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

Fondet regner ikke komponister, dramaturger, koreografer, scenografer, lyd-/lysteknikere mm. som utøvende kunstnere.

Søknader må være mottatt av fondet før prosjektet er påbegynt.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle instruktører, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk, men vi godtar at enkelte CV-er på utenlandske instruktører er på engelsk.

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no


Les mer om prosjektbeskrivelse her
Les mer om budsjett Prosjektstøtte her

Send søknad