Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

We provide funding for projects in which professional performing artists participate, and for recordings made in Norway.

ÅRETS SISTE SØKNADSFRIST ONSDAG 4. NOVEMBER

Årets siste frist for søknader om støtte til innspilling, prosjekter (konserter, forestillinger, kurs), reiser og stipend er onsdag 4. november kl. 13.00.

Som vanlig, vil vi oppfordre alle til å sende inn søknader i god tid før fristen, altså noen dager før.

Når du holder på med søknaden trenger du ikke å klikke på "Lagre" før du sender inn. Søknaden blir automatisk lagret under "Mine søknader - Innsendte søknader" ved innsending.
Du trenger heller ikke å lagre underveis - klikk på "Lagre" bare hvis du skal lukke søknadsportalen og fortsette på søknaden senere.

TILDELINGER 4. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 14. september 2020 innvilget 129 søknader, med til sammen kr 4 031 100.
Det ble totalt behandlet 446 søknader. Samlet søknadssum var på kr 21 553 836.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

TILDELINGER 3. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 10. juni 2020 innvilget 91 søknader, med til sammen kr 3 674 500.
Det ble totalt behandlet 550 søknader. Samlet søknadssum var på kr 27 489 096.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

TILDELINGER 1. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 11. februar 2020 innvilget 135 søknader, til sammen kr 3 719 185.
Det ble totalt behandlet 548 søknader. Samlet søknadssum var på kr 22 894 970.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen her

FONDETS STYRE 2019-2021

Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt styre for Fond for utøvende kunstnere for perioden 2019 - 2021. Dette styrets virkeperiode startet den 28. mars 2019.
Styret er som følger (med vararepresentanter i parentes):

  1. Mette Møller (leder) (Jostein Sandvik)
  2. Cathrine Nyheim (Ketil Hugaas)
  3. Claudia Scott (Askil Holm)
  4. Brynjar Rasmussen (Anne Hytta)
  5. Jørn-Bjørn Fuller-Gee (Elisabet Topp)
  6. Peder Horgen (Kathrine Jacobsen)
  7. Martha Lyse (Elin Sigurdson)
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk