Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

We provide funding for projects in which professional performing artists participate, and for recordings made in Norway.

FONDETS STYRE 2019-2021

Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt styre for Fond for utøvende kunstnere for perioden 2019 - 2021. Dette styrets virkeperiode startet den 28. mars 2019.
Styret er som følger (med vararepresentanter i parentes):

  1. Mette Møller (leder) (Jostein Sandvik)
  2. Cathrine Nyheim (Ketil Hugaas)
  3. Claudia Scott (Askil Holm)
  4. Brynjar Rasmussen (Anne Hytta)
  5. Jørn-Bjørn Fuller-Gee (Elisabet Topp)
  6. Peder Horgen (Kathrine Jacobsen)
  7. Martha Lyse (Elin Sigurdson)

FONDETS HABILITETSREGLER

Habilitetsregler for fondets styre og administrasjon blir jevnlig gjenstand for revisjon. Etter en grundig gjennomgang av regelverket høsten 2017, vedtok styret den 6. desember følgende om habilitet ved fondets behandling av søknader:
Les hele artikkelen om fondets habilitetsregler her

All applications and enclosures must be in Norwegian.

ABOUT THE FUND FOR PERFORMING ARTISTS

The Fund for Performing Artists provides funding for projects in which professional performing artists participate, and for recordings made in Norway. In both instances the artists must live in Norway and carry out most of their work there.

Read more..

THE FUND’S FINANCIAL SUPPORT SCHEMES

· Recording of phonograms
· Project funding
· Travel grant
· Course /seminar activities
· Grants for continuing education

Read more..

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk