Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

We provide funding for projects in which professional performing artists participate, and for recordings made in Norway.

TILDELINGER 2. RUNDE 2020

Vi har hatt en spesiell tildelingsrunde denne gangen.
Søknader om reisestøtte, stipend og kurs/seminar har ikke blitt behandlet, mens søknader om støtte til innspilling har blitt utsatt til neste runde.
I tillegg har vi i løpet av kort tid opprettet en ny støtteordning for alle utøverne som har mistet oppdrag på grunn av korona-tiltakene. Alle disse søknadene er nå ferdig behandlet.

 Du finner mer informasjon og en liste med alle tildelingene her

TILDELINGER 1. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 11. februar 2020 innvilget 135 søknader, til sammen kr 3 719 185.
Det ble totalt behandlet 548 søknader. Samlet søknadssum var på kr 22 894 970.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen her

FONDETS STYRE 2019-2021

Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt styre for Fond for utøvende kunstnere for perioden 2019 - 2021. Dette styrets virkeperiode startet den 28. mars 2019.
Styret er som følger (med vararepresentanter i parentes):

  1. Mette Møller (leder) (Jostein Sandvik)
  2. Cathrine Nyheim (Ketil Hugaas)
  3. Claudia Scott (Askil Holm)
  4. Brynjar Rasmussen (Anne Hytta)
  5. Jørn-Bjørn Fuller-Gee (Elisabet Topp)
  6. Peder Horgen (Kathrine Jacobsen)
  7. Martha Lyse (Elin Sigurdson)

FONDETS HABILITETSREGLER

Habilitetsregler for fondets styre og administrasjon blir jevnlig gjenstand for revisjon. Etter en grundig gjennomgang av regelverket høsten 2017, vedtok styret den 6. desember følgende om habilitet ved fondets behandling av søknader:
Les hele artikkelen om fondets habilitetsregler her

All applications and enclosures must be in Norwegian.

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk