Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

NY DIREKTØR I FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE FRA 1. JUNI 2021

Etter mer enn 30 år i sjefsstolen i Fond for utøvende kunstnere, går direktør Bjørg Eriksen av med pensjon i september 2021.

Stillingen ble utlyst høsten 2020, og fondet mottok 8 søknader innen fristen.

Vi har nå gleden av å kunne presentere Mette Møller som ny direktør i fondet fra 1. juni 2021.

Les mer om fondets neste direktør her

PROSJEKTSTØTTE MUSIKKTEATER BYTTER NAVN

Til prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst.

Med musikkteater mener vi alle typer teater som har musikk som bærende element. Utøverne vil normalt være musikkteaterutøvere, sangere, musikere, skuespillere og sceneinstruktører, men dansere kan naturligvis også medvirke.

Med blandet scenekunst mener vi sceniske forestillinger der ulike utøvertyper medvirker og er likeverdig vektet i det sceniske uttrykket. Dette gjelder alle slags kombinasjoner av utøvertyper, men det bør framstå som et sjangeroverskridende prosjekt.

Les mer om prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst her

ENDRING I KRITERIENE TIL INNSPILLINGSSTØTTE

Fra og med første søknadsrunde i 2021 åpner vi for at inntil to allerede utgitte singler kan være med på et album man søker om støtte til å spille inn. Innspillingen av de resterende låtene kan ikke være påbegynt når man søker. Den endelige utgivelsen må ha en samlet spilletid på minimum 25 minutter, og de tidligere utgitte singlene kan ikke utgjøre mer enn 20% av den totale spilletiden.

I søknaden må man opplyse om eventuelle utgitte singler som blir en del av albumet, og man må legge ved lenker til steder der man kan høre dem - som for eksempel Spotify.

Kostnader i forbindelse med de allerede utgitte singlene skal ikke tas med i søknadens budsjett.

TILDELINGER 5. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 7. desember 2020 innvilget 145 søknader, med til sammen kr 4 845 925.
Det ble totalt behandlet 611 søknader. Samlet søknadssum var på kr 30 957 093.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk