Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

EKSTRAORDINÆRT STØTTETILTAK

fredag 3. april
Vi har mottatt over 600 søknader om dette støttetiltaket, og tar nå ikke i mot flere. Vi vil takke alle for tålmodigheten med en kranglete søknadsportal!

Vi kommer med mer informasjon om behandlingen av disse søknadene neste uke.

FONDETS KONTOR STENGT I PÅSKEN

Fondets kontor vil være stengt hele påskeuka, fra og med lørdag 4. april til og med mandag 13. april. Vi vil ikke kunne svare på telefon eller e-post i denne perioden.

Utbetalingsanmodninger må sendes til oss senest fredag 4. april kl. 11.00 for utbetaling før påske. Utbetalingsanmodninger som mottas etter det, blir behandlet etter påske.

Fondets saksbehandlere vil bruke påskeuka til å registrere søknader om støttetiltak slik at vi kan svare dere så snart som mulig. Vi vil gi mer informasjon om behandlingen av disse søknadene underveis.

EKSTRAORDINÆRT STØTTETILTAK

Vi er kjent med at mange utøvende kunstnere i disse dager har fått inntektsgrunnlaget sitt betydelig redusert gjennom avlyste engasjementer på grunn av korona.
Fondets styre har gjort vedtak om å omdisponere deler av våre midler for å opprette en ekstraordinær støtteordning for å kompensere for slike tapte honorar.

Støtteordningen er rettet mot profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt i Norge og som driver frilansvirksomhet. I første omgang gjelder ordningen for engasjementer som skulle ha funnet sted i tidsrommet 1. mars – 10. juni. Det kan søkes om inntil kr 3.000 per avlyste engasjement, og totalt inntil kr 30.000.

Du kan sende søknad om støttetiltak gjennom søknadsportalen. Søknaden er personlig, og gjelder kun utøveren som søker. Medlemmer av grupper/ensembler må søke hver for seg.

Dersom dette kan være aktuelt for deg, bør du logge på i søknadsportalen og se gjennom søknadsskjemaet for å gjøre deg kjent med hvilke opplysninger og dokumenter som trengs. Søknadsfristen i denne omgangen er onsdag 1. april kl. 13.00.

Både støtteordningen og situasjonen er ny for oss, og vi må ta forbehold om endringer underveis. Vi tar gjerne med oss dine tilbakemeldinger!

Les mer om støttetiltaket her

Til søknadsportalen

DONASJONER TIL UTØVERE

Det er mange som ønsker å støtte kunstnere som har fått avlyst jobbene sine på grunn av korona-viruset. Flere har spurt om Fond for utøvende kunstnere kan forvalte innsamlete midler.

Fondet kan motta donasjoner, og også forvalte disse, men er nødt til å ha visse regler for dette.

Les mer om donasjoner til utøvere her

TIL VÅRE SØKERE

Til søknadsfristen den 11. mars har det kommet inn ca 700 søknader. Alle søkere vil få svar, men dette kan ta litt tid, da vi har hjemmekontor for tiden.
Fondets styre har imidlertid vedtatt følgende: Søknader om støtte til reise, til reise- og etterutdanningsstipend, til kurs og seminar vil ikke bli behandlet. Dette pga den spesielle situasjonen landet er i nå. Alle innspillingssøknader blir utsatt, i første rekke til juni-møtet, men om nødvendig til høsten.
Alle prosjektstøttesøknader blir behandlet, og avlyste prosjekter blir å regne som gjennomførte, og kvalifiserer dermed til støtte. Nærmere beskjed kommer om dette.Dere trenger IKKE trekke søknader til prosjekter som er avlyst.
Midlene vi frigjør vil vi bruke til en egen krisestøtte. Dette kommer vi tilbake til.
Vi tenker på dere.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk