Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge

TILDELINGER 4. RUNDE 2023

Det ble på styremøtet 25. september 2023 innvilget 211 søknader, for til sammen kr 7 951 050.

Det ble totalt behandlet 608 søknader, og samlet søknadssum var på kr 27 810 455.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med tildelinger her

REFUSJON AV UTGIFTER TIL MILJØVENNLIGE REISER

FFUK innfører en prøveordning med delvis refusjon av utgifter til miljøvennlige transportmidler. Ordningen vil kun være tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt prosjektstøtte til turné.

Fondet kan refundere inntil 20% av godkjente reiseutgifter med tog, rutebuss og elektrisk leiebil. Flytog/flybuss regnes ikke med, heller ikke turnébuss/nightliner. Refusjonen kan maksimalt utgjøre kr 10.000.

Refusjon utbetales sammen med prosjekttilskuddet etter at prosjektet er gjennomført. Et eget reiseregnskap med refunderbare utgifter med beløp og totalsum må legges ved utbetalingsanmodningen, sammen med kopier av bilag (billetter, kvitteringer ol.). Ved reiser i utlandet må man oppgi valutakursen man bruker ved omregning til NOK. Navn på de reisende må også oppgis i reiseregnskapet.

Som vanlig skal det legges ved rapport og regnskap til utbetalingsanmodningen, og alle reiseutgifter bør også tas med i totalregnskapet.

NY PROSJEKTSTØTTE: LANSERINGSKONSERTER

Fondet innfører en ny prosjektstøtte for lanseringskonserter. Ordningen er kun tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt innspillingsstøtte fra FFUK til albumet som skal lanseres. Det er altså ikke anledning til å søke på denne ordningen før innspillingsstøtte fra FFUK er innvilget, eller til plater som FFUK ikke har støttet. Søknad om prosjektstøtte lanseringskonserter må sendes inn før albumet er utgitt.

Ordningen er ny av 2023, og er tilgjengelig for de som har blitt tildelt innspillingsstøtte fra FFUK etter 1. januar 2023 (fra og med runde 1 2023).

Lanseringskonsertene må være gjennomført senest 6 måneder etter at albumet er utgitt. Ordningen har ellers de samme kriteriene som prosjektstøtte musikk.

Les mer om prosjektstøtte lanseringskonserter her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk