Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

SØKNADER TIL BEHANDLING 3. RUNDE 2020

Søknadene som ble sendt inn til fristen 6. mai blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 10. juni. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 12. juni, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 550 søknader med en samlet søknadssum på kr 27 489 096. Fondets styre har kr 3 661 105 til disposisjon.

Du kan se alle som har sendt inn søknad i denne runden her

VIDERE FØLGER AV KORONA-TILTAKENE

Fondet avholdt ekstraordinært styremøte torsdag 30. april for å vedta hva vi gjør fram mot søknadsfristen 6. mai og styremøtet i juni. Vi beklager at dere har måttet vente på denne beskjeden, men vi måtte ha klart fondets inntektsgrunnlag før vi kunne si noe om støtteordningene våre.

Les mer her om følgene av korona-tiltakene for fondet og våre støtteordninger

PROSJEKTSTØTTE KUN TIL LEVENDE FRAMFØRING

Vi minner om at FFUK ikke gir støtte til filmprosjekter, podcaster og liknende. Dette gjelder også konserter og forestillinger som skal vises på digitale plattformer.

 Kulturrådet har opprettet en ny støtteordning for korona-tilpassede prosjekter, blant annet visninger på ulike digitale plattformer. Vi har på den annen side valgt å gi støtte direkte til utøvere som har tapt sine engasjementer på grunn av korona-tiltakene. Vi vil også fortsette å utbetale innvilget prosjektstøtte til konserter og forestillinger som har blitt avlyst.

 Vi tar imot søknader om prosjektstøtte der man planlegger levende visninger/konserter foran publikum som vanlig. Vi forventer en høst med mye aktivitet, og regner med at mange nå er gang med å forberede prosjekter for tiden etter restriksjonene.

Søknadsfristen var onsdag 6. mai

Til Søknadsportalen

TILDELINGER 2. RUNDE 2020

Vi har hatt en spesiell tildelingsrunde denne gangen.
Søknader om reisestøtte, stipend og kurs/seminar har ikke blitt behandlet, mens søknader om støtte til innspilling har blitt utsatt til neste runde.
I tillegg har vi i løpet av kort tid opprettet en ny støtteordning for alle utøverne som har mistet oppdrag på grunn av korona-tiltakene. Alle disse søknadene er nå ferdig behandlet.

 Du finner mer informasjon og en liste med alle tildelingene her

SPOTIFY DOBLER DIN GAVE TIL FONDETS NYE DONASJONSKONTO!

Spotify_Logo_CMYK_Green_240x72.png

Regjeringens korona-tiltak har ført til at konserter, festivaler og forestillinger er avlyst i lang tid. Dette har satt profesjonelle utøvere i en svært dårlig økonomisk situasjon. Normalt burde vi nå ha begynt på høysesongen for de fleste artister. I stedet får de melding om avlysninger og ingen kompensasjon.

Fond for utøvende kunstnere har gjort en midlertidig tilpasning av våre støtteordninger for å avhjelpe denne situasjonen, og bruker også av oppsparte midler til dette. I tillegg har vi opprettet egne donasjonskonti for folk som ønsker å gi et bidrag til vår nye støtteordning.

Spotify har invitert Fond for utøvende kunstnere til et samarbeid som vi har takket ja til.
Spotify dobler din gave hvis du donerer penger til fondets Spotify-donasjonskonto.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk