Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

TILDELINGER 1. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 11. februar 2020 innvilget 135 søknader, til sammen kr 3 719 185.
Det ble totalt behandlet 548 søknader. Samlet søknadssum var på kr 22 894 970.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen her

SEND INN SØKNAD

Vi tar som vanlig i mot søknader i alle kategorier fortløpende. Har du alle nødvendige opplysninger til søknaden din, kan du gjerne sende den nå. Dersom du er tidlig ute har fondets saksbehandlere bedre tid til å hjelpe deg å få en så god søknad som mulig.

Søknader som sendes inn nå og fram til 11. mars blir samlet og behandlet i årets andre runde med svar i slutten av april.

Til søknadsportalen

SØKNADER TIL BEHANDLING 1. RUNDE 2020

For første gang publiserer vi en liste med alle søknadene som er registrert til behandling. Alle disse søknadene er nå til vurdering hos fondets styre, og styremedlemmene vil avgjøre hvilke søknader som innvilges - og med hvor mye.

Det er til sammen 548 søknader med en samlet søknadssum på kr 22 910 470.
Fondets styre har kr 3 753 600 til disposisjon.

Les hele listen med søknader til behandling her

Listen med innvilgede søknader vil bli publisert torsdag 13. februar, ca. kl. 12.00.

STIKKPRØVER I FORBINDELSE MED UTBETALING AV STØTTE

Vi minner om at fondet har rett til å be om ytterligere dokumentasjon i forbindelse med utbetaling av støtte. Det kan være underlag (kvitteringer ol.) for regnskapet, eller bekreftelse fra utøverne i prosjektet på at de har mottatt honorar.

Vi har tillit til at våre søkere oppgir riktige opplysninger i både søknader og rapporter. Vi ønsker at forholdet mellom fondet og søkerne skal være tillitbasert, uten obligatoriske krav om dokumentasjon og bevis for bruken av tilskuddet.

For å kunne fortsette denne praksisen, vil vi fra neste år utføre enkelte stikkprøver for å sjekke at fondets kriterier overholdes, og at støtten utbetales på riktig grunnlag.

SVARBREV PER E-POST

Fra neste år vil alle svarbrev fra fondet sendes per e-post. Det betyr at vi ikke lenger vil sende ut brev på papir.
Det er den som har sendt inn søknaden som mottar all korrespondanse fra oss til den e-postadressen som er oppgitt i søkeropplysningene. Det er derfor viktig at alle som sender inn søknader til oss kontrollerer at søkeropplysningene i søknadsportalen stemmer.

Hvis søknaden blir innvilget, er det søkerens ansvar å følge opp tildelingen som beskrevet i akseptbrevet.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk