Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

FONDETS KONTOR STENGT MANDAG 5. JUNI

Fondets kontor er stengt hele mandag 5. juni grunnet intern møtevirksomhet.

NESTE SØKNADSFRISTER

Neste frist for søknad om innspilling av album:
Torsdag 17. august kl. 13.00.

Neste frist for søknad om reisestøtte, prosjektstøtte og etterutdanningsstipend:
Tirsdag 22. august kl. 13.00.

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så du trenger ikke å vente til fristdagen med å sende inn.

Frister for resten av året ser du her

Til søknadsportalen

SØKNADER UNDER BEHANDLING 3. RUNDE 2023

Søknadene som ble sendt inn til fristene 4. og 9. mai blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 12. juni. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 15. juni, ca. kl. 12.00. Det er til sammen 656 søknader med en samlet søknadssum på kr 30 032 058.

Se hele listen med søknader under behandling her

REFUSJON AV UTGIFTER TIL MILJØVENNLIGE REISER

FFUK innfører en prøveordning med delvis refusjon av utgifter til miljøvennlige transportmidler. Ordningen vil kun være tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt prosjektstøtte til turné.

Fondet kan refundere inntil 20% av godkjente reiseutgifter med tog, rutebuss og elektrisk leiebil. Flytog/flybuss regnes ikke med, heller ikke turnébuss/nightliner. Refusjonen kan maksimalt utgjøre kr 10.000.

Refusjon utbetales sammen med prosjekttilskuddet etter at prosjektet er gjennomført. Et eget reiseregnskap med refunderbare utgifter med beløp og totalsum må legges ved utbetalingsanmodningen, sammen med kopier av bilag (billetter, kvitteringer ol.). Som vanlig skal det legges ved rapport og regnskap til utbetalingsanmodningen, og alle reiseutgifter bør også tas med i totalregnskapet.

NY PROSJEKTSTØTTE: LANSERINGSKONSERTER

Fondet innfører en ny prosjektstøtte for lanseringskonserter. Ordningen er kun tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt innspillingsstøtte fra FFUK til albumet som skal lanseres. Det er altså ikke anledning til å søke på denne ordningen før innspillingsstøtte fra FFUK er innvilget, eller til plater som FFUK ikke har støttet. Søknad om prosjektstøtte lanseringskonserter må sendes inn før albumet er utgitt.

Ordningen er ny av 2023, og er tilgjengelig for de som har blitt tildelt innspillingsstøtte fra FFUK etter 1. januar 2023 (fra og med runde 1 2023).

Lanseringskonsertene må være gjennomført senest 6 måneder etter at albumet er utgitt. Ordningen har ellers de samme kriteriene som prosjektstøtte musikk.

Les mer om prosjektstøtte lanseringskonserter her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk