Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge

Aktuelt

Søknader til behandling 3. runde 2024

Søknadene som ble sendt inn til fristene 14. og 15. mai blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet den 19. juni. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 21. juni, ca. kl. 12.00. Det er til sammen 816 søknader med en samlet søknadssum på kr 39 836 204.

Tildelinger 2. runde 2024

Det ble på styremøtet 29. april 2024 innvilget 247 søknader, for til sammen kr 10 904 500.

Det ble totalt behandlet 809 søknader, og samlet søknadssum var på kr 39 261 641.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Klikk på overskriften for å se listen med tildelinger.

Refusjon av utgifter til miljøvennlige reiser

FFUK innfører en prøveordning med delvis refusjon av utgifter til miljøvennlige transportmidler. Ordningen vil kun være tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt prosjektstøtte til turné.

Endringer i fondets prosjektstøtte

FFUK går bort fra dagens underskuddsgaranti, og går over til en ren prosjektstøtte. Dette betyr at støtten fra fondet ikke lenger vil bli redusert dersom prosjektet går med økonomisk overskudd, eller hvis prosjektets omfang utvides etter at søknaden er sendt inn.

Det vil fremdeles være et minstekrav om at prosjektet gjennomføres som beskrevet i søknaden. Hvis man gjennomfører mindre enn man søkte om eller med færre eller andre utøvere enn oppgitt i søknaden, vil støtten kunne bli redusert. Vesentlige endringer og utsettelser må fortsatt meldes inn og godkjennes av fondet før prosjektet realiseres.

Endringen vil gjelde prosjektstøtter innvilget etter 1. januar 2024.

Tildelinger FFUKs utøverstipend 2024

Det ble på styremøtet 27. februar 2024 innvilget 73 utøverstipend, for til sammen kr 7 400 000.

Det ble behandlet totalt 708 søknader, og samlet søknadssum var på kr 73 350 000.

Fondet fikk inn langt flere søknader enn forventet, og de aller fleste oppfylte kriteriene og formålet med ordningen. Styret hadde bare midler til å innvilge ca. 10% av dem. Det betyr at mange gode utøvere med gode søknader har fått avslag. Vi har ikke mulighet til å begrunne vedtakene.

Vi sender ut e-poster med svar til alle som har hatt søknad til behandling i løpet av de neste dagene.

De med navn i kursiv ble tildelt frigjorte utøverstipend etter at Statens kunstnerstipend offentliggjorde sine tildelinger av arbeidsstipend, og mottakere av begge sa fra seg sine utøverstipend.

Gå til nyhetsarkivet

Søknadsfrister

Innspilling av album

Runde 3
Søknadsfrist:
Vedtak offentliggjøres

Innspilling av album

Runde 4
Søknadsfrist:
Vedtak offentliggjøres
Se frister og tildelingsdatoer
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk