Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

FONDETS KONTOR STENGT 2. PINSEDAG

Fondets kontor vil være stengt 2. pinsedag, mandag 24. mai.

SØKNADENE REGISTRERES - RUNDE 3

Alle søknadene i tredje runde er nå mottatt, og blir registrert av saksbehandlerne i fondet.
Når alle søknadene er godkjente og registrerte, blir de oversendt til fondets styre for vurdering. Vi legger da også ut en liste med alle søknadene som behandles her på hjemmesiden.
Svar på søknadene kommer torsdag 10. juni. Vi legger da ut en liste med alle tildelingene. Deretter sender vi svar per e-post til alle som har hatt søknad til behandling.

Neste søknadsfrist er onsdag 18. august kl. 13.00.

 

SØKNADSFRIST 6. MAI 2021

Vi minner om søknadsfristen for alle våre støtteordninger torsdag 6. mai kl. 13.00.

Vår erfaring er at svært mange forsøker å sende inn søknader like før fristen går ut, og det skaper kapasitetsproblemer i søknadsportalen. Alle som har mulighet til det, bør derfor sende inn søknad før den 6. mai, for eksempel i dag.

Til søknadsportalen

TILDELINGER 2. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 27. april 2021 innvilget 131 søknader, med til sammen kr 4 365 192.
Det ble totalt behandlet 678 søknader. Samlet søknadssum var på kr 34 773 158.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

SØKNADER TIL BEHANDLING 2. RUNDE 2021

Søknadene som ble sendt inn til fristen 17. mars blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 27. april. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 29. april, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 680 søknader med en samlet søknadssum på kr 34 842 758. Fondets styre har kr 5 489 027 til disposisjon.

Se hele listen med søknader til behandling her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk