Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

SØKNADSFRISTER 2. RUNDE 2022

Frist 2 for søknad om innspilling av album: Torsdag 10. mars kl. 13.00

Frist 2 for reisestøtte, prosjektstøtte og reise- og etterutdanningsstipend: Tirsdag 15. mars kl. 13.00

Resten av søknadsfristene for 2022 kommer senere. Normalt er frist 3 i begynnelsen av mai.
Det er normalt to søknadsfrister etter sommeren, i august og oktober.

TIl søknadsportalen

SØKNADER TIL BEHANDLING 1. RUNDE 2022

Søknadsfristene i årets første runde er nå ute, og søknadene registreres til behandling av fondets saksbehandlere før de videresendes til styret for vurdering.
Dersom du har sendt inn en søknad og ikke fått en e-post med bekreftelse, kan du sjekke spam-/søppelposten din.

Søknader som ikke oppfyller kriteriene eller er utenfor våre støtteordninger blir ikke tatt med, men de søkerne det gjelder får beskjed. Hvis noe mangler eller er uklart, vil saksbehandleren etterspørre opplysninger.

Det er mulig å ettersende vedlegg, men det bør gjøres så snart som mulig. Send per e-post til ffuk@ffuk.no, og husk å oppgi søknadens referansenummer.

En liste med alle søknadene som er registrert til behandling blir lagt ut her på hjemmesiden vår så snart vi er ferdige.

Datoer for de neste søknadsfristene er ikke bestemt ennå, men de vil være i første halvdel av mars.

NYTT FONDSSTYRE

Kulturdepartementet har i brev av 23. desember 2021, på grunnlag av innhentede forslag fra berørte utøverorganisasjoner, oppnevnt følgende styre for Fond for utøvende kunstnere: 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:
Cathrine Nyheim (leder)  
David Godfrey Chelsom Vogt
Karl Seglem
Eli Kristin Hanssveen  
Silje Halstensen 
Askil Holm
Brynjar Rasmussen  
Hilde Bjørkum 
Jørn-Bjørn Fuller-Gee
Isabell Sterling  
Kathrine Jacobsen
Mathias Jin Budtz  
Martha Lyse 
Pernille Dragsten Holden 

Styret er oppnevnt for perioden 2022 – 2024. Velkommen til alle nye og til de som har blitt gjenoppnevnt! 

TILDELINGER 5. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 6. desember 2021 innvilget 184 søknader, for til sammen kr 6 110 034. Det ble totalt behandlet 526 søknader. Samlet søknadssum var på kr 23 337 600.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med innvilgede søknader her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk