Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

TILDELINGER 1. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 16. februar 2021 innvilget 121 søknader, med til sammen kr 4 393 896.
Det ble totalt behandlet 495 søknader. Samlet søknadssum var på kr 25 567 229.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

REISESTØTTE OG ETTERUTDANNINGSSTIPEND TIL DIGITAL UNDERVISNING

Under pandemien har det vært vanskelig å reise for å delta på kurs og å ta timer, og det ser ut til å fortsette å være slik en stund. Vi vil derfor nå åpne for muligheten til å søke støtte til å følge digital undervisning hjemmefra. Dette er en unntaksordning nå mens vi har strenge reiserestriksjoner.

Dersom kursavgiften er mindre enn kr 6 000 kan du søke om reisestøtte. Er avgiften større enn kr 6 000, kan du søke inntil kr 25 000 i reise- og etterutdanningsstipend.

Det må komme tydelig fram i søknaden at det dreier seg om digital undervisning, og at man søker om støtte til å dekke kursavgiften.

Det er naturligvis fortsatt mulig å søke om støtte til reiser for å delta på kurs/workshops og liknende dersom du mener at det er gjennomførbart.

Til søknadsportalen

SØKNADER TIL BEHANDLING 1. RUNDE 2021

Søknadene som ble sendt inn til fristen 13. januar blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 16. februar. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 18. februar, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 496 søknader med en samlet søknadssum på kr 25 992 845. Fondets styre har kr 4 486 000 til disposisjon.

Se hele listen med søknader her

NY DIREKTØR I FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE FRA 1. JUNI 2021

Etter mer enn 30 år i sjefsstolen i Fond for utøvende kunstnere, går direktør Bjørg Eriksen av med pensjon i september 2021.

Stillingen ble utlyst høsten 2020, og fondet mottok 8 søknader innen fristen.

Vi har nå gleden av å kunne presentere Mette Møller som ny direktør i fondet fra 1. juni 2021.

Les mer om fondets neste direktør her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk