Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge

Aktuelt

Tildelinger 1. runde 2024

Det ble på styremøtet 26. februar 2024 innvilget 219 søknader, for til sammen kr 9 901 300.

Det ble totalt behandlet 795 søknader, og samlet søknadssum var på kr 42 105 082.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Klikk på overskriften for å se listen med tildelinger.

Søknader til behandling - FFUKs Utøverstipend 2024

Til fristen 9. januar 2024 var det kommet inn hele 708 søknader som nå blir vurdert av fondets styre. Dette var langt flere søknader enn forventet. Vi kan ikke si nøyaktig hvor mange stipender som vil bli delt ut, men vi anslår at ca. 10% av søknadene vil bli innvilget. Listen med innvilgede søknader blir publisert når søknadene er ferdig behandlet rundt månedsskiftet februar-mars. Klikk på overskriften for å se listen.

Søknader til behandling 1. runde 2024

Søknadene som ble sendt inn til fristene 18. og 23. januar blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet den 26. februar. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 28. februar, ca. kl. 12.00. Det er til sammen 794 søknader med en samlet søknadssum på kr 42 090 082.

En egen liste med søknader om FFUKs utøverstipend til behandling vil bli publisert neste uke.

Svar på søknader om FFUKs Utøverstipend

Vi har mottatt langt flere søknader enn forventet til denne nye ordningen, og behandlingstiden vil derfor også bli lengre enn planlagt. Vi håper å kunne publisere en liste med tildelinger i begynnelsen av mars. Deretter vil alle som har hatt søknader til behandling få tilsendt skriftlig svar per e-post. Vi må fortsatt ta forbehold om mulige endringer, og vil gi oppdateringer på vår hjemmeside og Facebook-side.

Endringer i fondets prosjektstøtte

FFUK går bort fra dagens underskuddsgaranti, og går over til en ren prosjektstøtte. Dette betyr at støtten fra fondet ikke lenger vil bli redusert dersom prosjektet går med økonomisk overskudd, eller hvis prosjektets omfang utvides etter at søknaden er sendt inn.

Det vil fremdeles være et minstekrav om at prosjektet gjennomføres som beskrevet i søknaden. Hvis man gjennomfører mindre enn man søkte om eller med færre eller andre utøvere enn oppgitt i søknaden, vil støtten kunne bli redusert. Vesentlige endringer og utsettelser må fortsatt meldes inn og godkjennes av fondet før prosjektet realiseres.

Endringen vil gjelde prosjektstøtter innvilget etter 1. januar 2024.

Refusjon av utgifter til miljøvennlige reiser

FFUK innfører en prøveordning med delvis refusjon av utgifter til miljøvennlige transportmidler. Ordningen vil kun være tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt prosjektstøtte til turné.

Ny prosjektstøtte: Lanseringskonserter

Fondet innfører en ny prosjektstøtte for lanseringskonserter. Ordningen er kun tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt innspillingsstøtte fra FFUK til albumet som skal lanseres. Det er altså ikke anledning til å søke på denne ordningen før innspillingsstøtte fra FFUK er innvilget, eller til plater som FFUK ikke har støttet. Søknad om prosjektstøtte lanseringskonserter må sendes inn før albumet er utgitt.

Gå til nyhetsarkivet

Søknadsfrister

Innspilling av album

Runde 2
Søknadsfrist:
Vedtak offentliggjøres

Innspilling av album

Runde 3
Søknadsfrist:
Vedtak offentliggjøres
Se frister og tildelingsdatoer
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk