Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

SØKNADER MOTTATT

Årets første søknadsfrist er nå over, og vi ligger an til å behandle ca. 600 søknader i denne runden. Vi takker våre søkere for tålmodigheten i timene rundt fristen!

Søkere som trenger å ettersende vedlegg bør gjøre det så snart som mulig, og senest innen en uke, slik at fondets styre har et riktig og fullstendig vurderingsgrunnlag.
Send til ffuk@ffuk.no.

Vi vil for første gang publisere en liste med alle søknadene som er registrert til behandling. Listen vil sannsynligvis være tilgjengelig her på hjemmesiden vår i slutten av neste uke. Den vil inneholde navn på søker, navn på hovedartist/gruppe/ensemble/arrangør mm., fylke og søknadssum.

Listen med tildelinger i denne runden vil bli publisert torsdag 13. februar, ca. kl. 13.00.

STIKKPRØVER I FORBINDELSE MED UTBETALING AV STØTTE

Vi minner om at fondet har rett til å be om ytterligere dokumentasjon i forbindelse med utbetaling av støtte. Det kan være underlag (kvitteringer ol.) for regnskapet, eller bekreftelse fra utøverne i prosjektet på at de har mottatt honorar.

Vi har tillit til at våre søkere oppgir riktige opplysninger i både søknader og rapporter. Vi ønsker at forholdet mellom fondet og søkerne skal være tillitbasert, uten obligatoriske krav om dokumentasjon og bevis for bruken av tilskuddet.

For å kunne fortsette denne praksisen, vil vi fra neste år utføre enkelte stikkprøver for å sjekke at fondets kriterier overholdes, og at støtten utbetales på riktig grunnlag.

TILDELINGER FRA STYREMØTET 4. DESEMBER 2019

Det ble på styremøtet 4. desember 2019 innvilget 200 søknader - til sammen kr 5 511 040.
Det ble totalt behandlet 682 søknader. Samlet søknadssum var på kr 27 587 512.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Innvilget 4. desember 2019 (Word-dokument)
Innvilget 4. desember 2019 (PDF-dokument)

Har du fått innvilget støtte? - Les mer her

Finner du ikke navnet ditt på listen? - Les mer her

SVARBREV PER E-POST

Fra neste år vil alle svarbrev fra fondet sendes per e-post. Det betyr at vi ikke lenger vil sende ut brev på papir.
Det er den som har sendt inn søknaden som mottar all korrespondanse fra oss til den e-postadressen som er oppgitt i søkeropplysningene. Det er derfor viktig at alle som sender inn søknader til oss kontrollerer at søkeropplysningene i søknadsportalen stemmer.

Hvis søknaden blir innvilget, er det søkerens ansvar å følge opp tildelingen som beskrevet i akseptbrevet.

SØKERLISTER PUBLISERES FRA 2020

Fra neste år vil vi publisere lister med alle søknadene som er registrert til behandling i hver runde. Listene vil bli lagt ut her på hjemmesiden vår 2 – 3 uker etter søknadsfristen.

De vil inneholde følgende opplysninger:
 - Navn på artist/utøver/gruppe/ensemble
 - Navn på søkeren (den som har sendt inn søknaden)
 - Bostedsfylke til artist/utøver/gruppe/ensemble
 - Søknadssum

Etter behandling, vil vi publisere lister med tildelinger (søknader som er innvilget støtte), på samme måte som før.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk