Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

STILLINGSUTLYSNING: DIREKTØR FOR FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE

Fondets direktør slutter i 2021 pga. oppnådd pensjonsalder, og vi søker nå hennes etterfølger.

Les hele stillingsannonsen her

TILDELINGER – STØTTETILTAK ETTER FORSKRIFT 1. JULI 2020

Fond for utøvende kunstnere har forvaltet en midlertidig støtteordning på vegne av Kulturdepartementet etter forskrift 1. juli 2020. Formålet med ordningen er å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Departementet bevilget kr 30 000 000 til dette.

Fondet har behandlet til sammen 572 søknader med en samlet søknadssum på kr 46 338 072. Følgelig har dessverre mange fått avslag på sine søknader, mens andre igjen har fått et mindre beløp enn de søkte om.

Maksimum tillatte søknadssum var kr 100 000.

Alle søknadene er behandlet individuelt, og med utgangspunkt i Kulturdepartementets forskrift.

Se listen med alle tildelingene her

TILDELINGER 4. RUNDE 2020

Det ble på styremøtet 14. september 2020 innvilget 129 søknader, med til sammen kr 4 031 100.
Det ble totalt behandlet 446 søknader. Samlet søknadssum var på kr 21 553 836.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

SØKNADER TIL BEHANDLING - STØTTETILTAK ETTER FORSKRIFT 1. JULI 2020

 

Søknadene om støttetiltak etter forskrift 1. juli 2020 er ferdig registrert, og behandles nå av fondets styre. Det er til sammen 572 søknader med en samlet søknadssum på kr 46 413 072.

Vedtak fattes på styremøtet den 15. september, og en liste med tildelinger blir lagt ut på hjemmesiden vår den 17. september, ca. kl. 12.00.

Les hele listen her

SØKNADER TIL BEHANDLING 4. RUNDE 2020

Søknadene som ble sendt inn til fristen 12. august blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 14. september. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 16. september, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 446 søknader med en samlet søknadssum på kr 21 553 836. Fondets styre har kr 4 263 601 til disposisjon.

Dette gjelder søknader om støtte til reise og innspillinger, prosjektstøtte og stipend.

Se hele listen her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk