Fondet kan refundere inntil 100% av godkjente reiseutgifter med tog, rutebuss og elektrisk leiebil opp til et beløp på kr 5.000. For større beløp enn dette, kan det refunderes inntil 50% opp til maksimalt kr 10.000. Flytog og flybuss regnes ikke med, heller ikke turnébuss eller nightliner.

Refusjon utbetales sammen med prosjekttilskuddet etter at prosjektet er gjennomført. Et eget reiseregnskap med refunderbare utgifter med beløp og totalsum må legges ved utbetalingsanmodningen, sammen med kopier av bilag, som billetter, kvitteringer og lignende. Ved reiser i utlandet må man oppgi valutakursen man bruker ved omregning til NOK. Navn på de reisende må også oppgis i reiseregnskapet.

Som vanlig skal det legges ved rapport og regnskap til utbetalingsanmodningen, og alle reiseutgifter bør også tas med i totalregnskapet.