Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

ROLF GAMMLENGS PRIS HØSTEN 2022

Ble delt ut på Cafe Engebret mandag 7. november. Prisene gis «for fortjenstfull innsats ved innspillinger og/eller i sceniske forestillinger». Det deles ut syv priser, hver på kr. 50 000, til fem utøvere innen musikk, og to priser til danser/skuespiller. I tillegg gis det en pris til en utøver som gjennom mange år har utmerket seg innen sin kunst. Dette er veteranprisen, på kr. 75 000, og den ble i år blir overrakt til prisvinneren av statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann. De øvrige prisene ble delt ut av medlemmer av fondets styre.

Kandidater til prisene foreslås av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge. Fondets styre står for den endelige utvelgelsen og deler ut prisene. Dette er med andre ord «fagfellepriser» som henger høyt!

Årets prisvinnere er:

Tine Thing Helset
Øyonn Groven Myhren
Liv Hanne Haugen
Christine Sandtorv
Thomas Kongshavn
Jenny Hval
Ipek Mehlum
Veteranpris: Sondre Bratland

Les mer om prisvinnerne her

SØKNADER TIL BEHANDLING 5. RUNDE 2022

Søknadene som ble sendt inn til fristene 20. og 25. oktober blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 5. desember. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 7. desember, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 573 søknader med en samlet søknadssum på kr 25 945 673.

Se hele listen med søknader til behandling her

TILDELINGER 4. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 26. september 2022 innvilget 142 søknader, for til sammen kr 4 607 900.

Det ble totalt behandlet 493 søknader, og samlet søknadssum var på kr 21 384 106.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

SØKNADSFRISTER 5. RUNDE 2022

Frist 5 for søknader om innspilling av album: Torsdag 20. oktober kl. 13.00

Frist 5 for søknader om reisestøtte, prosjektstøtte og reise- og etterutdanningsstipend: Tirsdag 25. oktober kl. 13.00

Til søknadsportalen

SØKNADER TIL BEHANDLING 4. RUNDE 2022

Søknadene som ble sendt inn til fristene 18. og 23. august blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 26. september. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 28. september, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 492 søknader med en samlet søknadssum på kr 21 456 606.

Se listen med søknader til behandling her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk