Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NESTE SØKNADSFRISTER

Neste frist for søknad om innspilling av album:
Torsdag 4. mai kl. 13.00.

Neste frist for søknad om reisestøtte, prosjektstøtte og etterutdanningsstipend:
Tirsdag 9. mai kl. 13.00.

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så du trenger ikke å vente til fristdagen med å sende inn.

Frister for resten av året ser du her

Til søknadsportalen

TILDELINGER 2. RUNDE 2023

Det ble på styremøtet 19. april 2023 innvilget 190 søknader, for til sammen kr 7 174 631.

Det ble totalt behandlet 757 søknader, og samlet søknadssum var på kr 35 065 317.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med innvilgede søknader her

Ny prosjektstøtte: Lanseringskonserter

Fondet innfører en ny prosjektstøtte for lanseringskonserter. Ordningen er kun tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt innspillingsstøtte fra FFUK til albumet som skal lanseres. Det er altså ikke anledning til å søke på denne ordningen før innspillingsstøtte fra FFUK er innvilget, eller til plater som FFUK ikke har støttet. Søknad om prosjektstøtte lanseringskonserter må sendes inn før albumet er utgitt.

TILDELINGER 1. RUNDE 2023

Det ble på styremøtet 15. februar 2023 innvilget 148 søknader, for til sammen kr 5 587 600.

Det ble totalt behandlet 628 søknader, og samlet søknadssum var på kr 29 211 839.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

SØKNADER TIL BEHANDLING 1. RUNDE 2023

Søknadene som ble sendt inn til fristene 12. og 17. januar blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 15. februar. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 17. februar, ca. kl. 12.00. Det er til sammen 629 søknader med en samlet søknadssum på kr 29 329 839.

Se hele listen med søknader til behandling her

TILDELINGER 5. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 5. desember 2022 innvilget 237 søknader, for til sammen kr 9 258 220.

Det ble totalt behandlet 573 søknader, og samlet søknadssum var på kr 26 027 250.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

ROLF GAMMLENGS PRIS HØSTEN 2022

Ble delt ut på Cafe Engebret mandag 7. november. Prisene gis «for fortjenstfull innsats ved innspillinger og/eller i sceniske forestillinger». Det deles ut syv priser, hver på kr. 50 000, til fem utøvere innen musikk, og to priser til danser/skuespiller. I tillegg gis det en pris til en utøver som gjennom mange år har utmerket seg innen sin kunst. Dette er veteranprisen, på kr. 75 000, og den ble i år blir overrakt til prisvinneren av statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann. De øvrige prisene ble delt ut av medlemmer av fondets styre.

Kandidater til prisene foreslås av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge. Fondets styre står for den endelige utvelgelsen og deler ut prisene. Dette er med andre ord «fagfellepriser» som henger høyt!

Årets prisvinnere er:

Tine Thing Helset
Øyonn Groven Myhren
Liv Hanne Haugen
Christine Sandtorv
Thomas Kongshavn
Jenny Hval
Ipek Mehlum
Veteranpris: Sondre Bratland

Les mer om prisvinnerne her

SØKNADER TIL BEHANDLING 5. RUNDE 2022

Søknadene som ble sendt inn til fristene 20. og 25. oktober blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 5. desember. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 7. desember, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 573 søknader med en samlet søknadssum på kr 25 945 673.

Se hele listen med søknader til behandling her

TILDELINGER 4. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 26. september 2022 innvilget 142 søknader, for til sammen kr 4 607 900.

Det ble totalt behandlet 493 søknader, og samlet søknadssum var på kr 21 384 106.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

SØKNADSFRISTER 5. RUNDE 2022

Av: Jon Stieng

Frist 5 for søknader om innspilling av album: Torsdag 20. oktober kl. 13.00

Frist 5 for søknader om reisestøtte, prosjektstøtte og reise- og etterutdanningsstipend: Tirsdag 25. oktober kl. 13.00

Til søknadsportalen

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk