Rapport

Rapporten er en beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet. Vi har ingen mal eller et skjema for rapport, den skrives som et tekstdokument. Lengen på rapporten kan du i stor grad bestemme selv, men den skal i det minste inneholde følgende opplysninger:

Prosjektstøtte:
 - Navn på utøverne som medvirket i prosjektet
 - Tid og sted for gjennomføring (ved en turné listes hvert sted opp med dato)
 - Si gjerne noe om gjennomføring og mottakelse også (kan godt være kort - ikke obligatorisk)

Reisestøtte/reise- og etterutdanningsstipend:
 - Navn på utøverne som har vært på reise
 - Tidsrom og sted(er) for reisen
 - Kort om hva du/dere har gjort der du har vært (evt. hvem du/dere har fått undervisning ol. av)
 - Kort om hva du/dere har fått ut av oppholdet

 

Regnskap

Regnskapet skal inneholde alle relevante utgifter og inntekter med faktiske og nøyaktige (ikke avrundede) beløp. Du kan ta utgangspunkt i budsjettet som var lagt ved søknaden, men du må bytte ut de estimerte beløpene med faktiske beløp, og eventuelt legge til eller trekke fra poster.
Utgiftssiden av regnskapet skal inneholde spesifiserte utøverhonorar.
Regnskapet trenger ikke å være balansert (gå i null), det skal vise et faktisk resultat. Du kan eventuelt skrive i en fotnote til slutt hvordan et underskudd skal dekkes inn, eller et overskudd skal fordeles.
Vi krever i utgangspunktet ikke kvitteringer og bilag, men vi kan etterspørre dette.