Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TILDELINGER 4. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 20. september 2021 innvilget 152 søknader, med til sammen kr 5 148 079.
Det ble totalt behandlet 461 søknader. Samlet søknadssum var på kr 20 677 220.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

TILDELINGER 3. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 8. juni 2021 innvilget 133 søknader, med til sammen kr 4 448 826.
Det ble totalt behandlet 580 søknader. Samlet søknadssum var på kr 27 550 324.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med innvilgede søknader her

TILDELINGER 1. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 16. februar 2021 innvilget 121 søknader, med til sammen kr 4 393 896.
Det ble totalt behandlet 495 søknader. Samlet søknadssum var på kr 25 567 229.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

FONDETS STYRE 2019-2021

Kulturdepartementet oppnenver styret for Fond for utøvende kunstnere.
For perioden 26. mars 2021 til 31. desember 2021 er følgende styre konstituert:

Cathrine Nyheim
Cathrine Nyheim, styreleder
Personlig vara: Jostein Sandvik
Foto: Morten Løberg

Claudia Scott
Claudia Scott, nestleder
Personlig vara: Askil Holm
Foto: Morten Løberg

Brynjar Rasmussen
Brynjar Rasmussen, styremedlem
Personlig vara: Anne Hytta
Foto: Morten Løberg

Jørn-Bjørn Fuller-Gee
Jørn-Bjørn Fuller-Gee, styremedlem
Personlig vara: Elisabet Topp
Foto: Morten Løberg

Kathrine Jacobsen
Kathrine Jacobsen, styremedlem
Foto: Morten Løberg

Martha Lyse
Martha Lyse, styremedlem
Personlig vara: Elin Sigurdson
Foto: Morten Løberg

Ketil Hugaas
Ketil Hugaas, styremedlem
Foto: Morten Løberg

FONDETS HABILITETSREGLER

Habilitetsregler for fondets styre og administrasjon blir jevnlig gjenstand for revisjon. Etter en grundig gjennomgang av regelverket høsten 2017, vedtok styret den 6. desember følgende om habilitet ved fondets behandling av søknader:
Les hele artikkelen om fondets habilitetsregler her

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk