Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NESTE SØKNADSFRISTER

Neste frist for søknad om innspilling av album:
Torsdag 4. mai kl. 13.00.

Neste frist for søknad om reisestøtte, prosjektstøtte og etterutdanningsstipend:
Tirsdag 9. mai kl. 13.00.

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så du trenger ikke å vente til fristdagen med å sende inn.

Frister for resten av året ser du her

Til søknadsportalen

TILDELINGER 2. RUNDE 2023

Det ble på styremøtet 19. april 2023 innvilget 190 søknader, for til sammen kr 7 174 631.

Det ble totalt behandlet 757 søknader, og samlet søknadssum var på kr 35 065 317.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med innvilgede søknader her

TILDELINGER 1. RUNDE 2023

Det ble på styremøtet 15. februar 2023 innvilget 148 søknader, for til sammen kr 5 587 600.

Det ble totalt behandlet 628 søknader, og samlet søknadssum var på kr 29 211 839.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

TILDELINGER 5. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 5. desember 2022 innvilget 237 søknader, for til sammen kr 9 258 220.

Det ble totalt behandlet 573 søknader, og samlet søknadssum var på kr 26 027 250.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

TILDELINGER 4. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 26. september 2022 innvilget 142 søknader, for til sammen kr 4 607 900.

Det ble totalt behandlet 493 søknader, og samlet søknadssum var på kr 21 384 106.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

SØKNADSFRISTER 5. RUNDE 2022

Av: Jon Stieng

Frist 5 for søknader om innspilling av album: Torsdag 20. oktober kl. 13.00

Frist 5 for søknader om reisestøtte, prosjektstøtte og reise- og etterutdanningsstipend: Tirsdag 25. oktober kl. 13.00

Til søknadsportalen

TILDELINGER 3. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 10. juni 2022 innvilget 138 søknader, for til sammen kr 4 357 000.

Det ble totalt behandlet 484 søknader, og samlet søknadssum var på kr 21 144 405.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

TILDELINGER STIMULERINGSMIDLER

Fondet behandlet 676 søknader i denne ordningen, og samlet søknadssum var på kr 58 922 450.

Søknadene ble behandlet av fondets styre den 21. april 2022 i kategorien stimuleringsmidler, og etter reglene i forskrift om midlertidig støtte til aktivitet for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-utbruddet, fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 1. juli 2020. Alle søknadene ble behandlet individuelt og etter fondets ordinære kriterier.

Styret innvilget 488 søknader, og 188 søknader ble avslått. De fleste tildelingene er mindre enn omsøkt.

Se hele listen med tildelinger her

TILDELINGER 2. RUNDE 2022 - ORDINÆRE SØKNADER

Det ble på styremøtet 20. april 2022 innvilget 153 søknader, for til sammen kr 5 191 926.

Det ble totalt behandlet 614 søknader. Samlet søknadssum var på kr 27 242 444.

Klikk her for å se hele listen med tildelinger fra styremøtet 20. april 2022

Listen med innvilgede stimuleringsmidler vil bli lagt ut i midten av uke 17.

TILDELINGER 1. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 15. februar 2022 innvilget 128 søknader, for til sammen kr 4 106 100.

Det ble totalt behandlet 615 søknader. Samlet søknadssum var på kr 28 156 845.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med innvilgede søknader her

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk