Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TILDELINGER 4. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 26. september 2022 innvilget 142 søknader, for til sammen kr 4 607 900.

Det ble totalt behandlet 493 søknader, og samlet søknadssum var på kr 21 384 106.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se listen med alle tildelingene her

SØKNADSFRISTER 5. RUNDE 2022

Frist 5 for søknader om innspilling av album: Torsdag 20. oktober kl. 13.00

Frist 5 for søknader om reisestøtte, prosjektstøtte og reise- og etterutdanningsstipend: Tirsdag 25. oktober kl. 13.00

Til søknadsportalen

TILDELINGER 3. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 10. juni 2022 innvilget 138 søknader, for til sammen kr 4 357 000.

Det ble totalt behandlet 484 søknader, og samlet søknadssum var på kr 21 144 405.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

TILDELINGER STIMULERINGSMIDLER

Fondet behandlet 676 søknader i denne ordningen, og samlet søknadssum var på kr 58 922 450.

Søknadene ble behandlet av fondets styre den 21. april 2022 i kategorien stimuleringsmidler, og etter reglene i forskrift om midlertidig støtte til aktivitet for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-utbruddet, fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 1. juli 2020. Alle søknadene ble behandlet individuelt og etter fondets ordinære kriterier.

Styret innvilget 488 søknader, og 188 søknader ble avslått. De fleste tildelingene er mindre enn omsøkt.

Se hele listen med tildelinger her

TILDELINGER 2. RUNDE 2022 - ORDINÆRE SØKNADER

Det ble på styremøtet 20. april 2022 innvilget 153 søknader, for til sammen kr 5 191 926.

Det ble totalt behandlet 614 søknader. Samlet søknadssum var på kr 27 242 444.

Klikk her for å se hele listen med tildelinger fra styremøtet 20. april 2022

Listen med innvilgede stimuleringsmidler vil bli lagt ut i midten av uke 17.

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk