Du trenger ikke å ha utdanning som utøvende kunstner for å søke om stipend, men du må kunne vise at du hovedsakelig jobber og har jobbet over noe tid som utøvende kunstner. Opplegget det søkes om støtte til må ha direkte tilknytning til ditt yrke som utøvende kunstner. Typiske formål er kurs/workshops innen ulike teknikker eller stilarter med lengre varighet, eller en serie med timer hos en profesjonell lærer eller instruktør. Det er ikke lenger et krav om at etterutdanningen involverer en reise, slik som tidligere.

Stipendet kan søkes av profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk som utøvende kunstnere.

Søkere må være bosatt i Norge og hovedsakelig ha sitt virke her. Dette gjelder både når det søkes og når reisen skal gjennomføres. Det er hvor du faktisk og hovedsakelig er bosatt eller har din base som teller, ikke hvor du er folkeregistrert. Utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge kan søke om stipend. 

Det kan ikke søkes til etterutdanning innen skapende virksomhet, som komponering, låtskriving, koreografi, scenografi mm. Det kan heller ikke søkes til kurs innen entreprenørskap, regnskapsføring, markedsføring og liknende, selv om det kan være nyttig for en selvstendig næringsdrivende.

Du må allerede være etablert som utøvende kunstner for å kunne søke. Studenter kan ikke søke om stipend til å fullføre eller fortsette sine studier.

Fondets etterutdanningsstipend er på inntil kr 25.000, men man kan også søke om mindre beløp. Man kan kun motta stipend en gang per kalenderår. Alle søknader og vedlegg skal være på norsk. CV og budsjett er obligatoriske vedlegg.

Innvilget stipend kan utbetales på forskudd. Bruk søknadsportalen til å sende en utbetalingsanmodning når det er tid for å betale kursavgift, bestille reise eller liknende. Når etterutdanningen er gjennomført, skal vi ha en rapport for bruken av stipendet. Send gjerne rapporten i en e-post til ffuk@ffuk.no, og merk den med søknadens referansenummer.

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no


Send søknad