Fondets reise- og etterutdanningsstipend kan søkes fortløpende, og søknadene blir behandlet sammen med øvrige søknader fem ganger i året. Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for videreutvikling som utøvende kunstnere. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer.

Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovedvirke.

Stipendet kan kun søkes til etterutdanning innen det utøvende yrket. Det kan ikke søkes til etterutdanning innen skapende virksomhet, som komponering, låtskriving, koreografi, dramaturgi mm. Det kan heller ikke søkes til etterutdanning innen andre fag eller yrker enn som utøvende kunstner.

Du må allerede være etablert som utøvende kunstner for å kunne søke om stipend. Det kan kun sendes personlig søknad om stipend.

Utøvere som søker stipend må være bosatt i Norge og hovedsakelig ha sitt virke her. Dette gjelder både når det søkes og når reisen skal gjennomføres. Det er hvor du faktisk og hovedsakelig er bosatt eller har din base som teller, ikke hvor du er folkeregistrert.
Utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge kan søke om stipend. 

Studenter innen det utøvende virket kan ikke søke om stipend til å fullføre eller fortsette sine studier.

Man kan kun motta stipend en gang per kalenderår.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk. CV og budsjett er obligatoriske vedlegg.

Fondets reise- og etterutdanningsstipend er på inntil kr 25.000, men man kan også søke om mindre beløp til etterutdanningsprosjekter som ikke er like kostbare.

Innvilget stipend kan utbetales før man reiser, for eksempel når det er tid for å bestille hotell og billetter.

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no

Send søknad

Søknadsfrister finner du her