Den utfyllende prosjektbeskrivelsen skal inneholde konkrete opplysninger i tillegg til en kunstnerisk beskrivelse.

Begynn gjerne med konkrete opplysninger som:
-Navn på gruppe/kompani/artist
-Navn på prosjekt/forestilling
-Navn på alle medvirkende utøvende kunstnere (dersom noen er bosatt i utlandet skal dette oppgis)
-Navn på andre medvirkende, slik som teknikere, produsent, koreograf, scenograf, kostymemaker, komponist, dramaturg mm.
-Antall forestillinger og tidsrom for disse, samt tidsrom for prøvetid (dersom det også søkes)
-Spillested(er) – navn på scene og by
-Hvor langt er prosjektet kommet ved søknadstidspunktet? Er manus/koreografi ferdig? Har man intensjonsavtaler? Er deler av finansieringen på plass?

Kunstnerisk beskrivelse (sceniske forestillinger)
Her kan du godt forsøke å beskrive forestillingen slik den vil se ut fra salen. Si gjerne noe konkret om scenografi, musikk, kostymer og andre virkemidler. Si noe om hva dere ønsker å formidle til publikum. Fortell om tema for forestillingen, inspirasjon, bakenforliggende tanker og motiv, men ordlegg deg på en forståelig måte, og vær gjerne kortfattet. Si gjerne noe om utøverne, og hvorfor de er valgt ut til prosjektet.

Kunstnerisk beskrivelse (musikk)
Begynn med en beskrivelse av bandet/artisten/ensemblet, gjerne med litt historikk.
Si noe om repertoaret, beskriv formen og uttrykket.
Fortell om formålet med konserten/turnéen – Er det lansering av en ny utgivelse? Oppvarming for – eller samarbeid med en annen gruppe/artist? Jubileum eller annen markering?
Hva slags spillesteder er det? Kirker, jazzklubber, kulturhus, stadion?
Hva er deres mål og ambisjoner for prosjektet?