Prosjektstøtte Teater kan søkes i forbindelse med visninger/forestillinger i Norge og/eller utlandet. Det kan også søkes støtte til prøvedager/innstudering i forkant av visning.
 

Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøvende kunstnerne som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.
Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.
Fondet regner ikke dramaturger, kostymemakere, scenografer, lyd-/lysteknikere mm. som utøvende kunstnere.

Prosjektstøtten er en underskuddsgaranti som utbetales etter at prosjektet er gjennomført, og rapport og regnskap er mottatt og godkjent av fondet. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter.

Søknader må være mottatt av fondet før prosjektet er påbegynt.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle utøverne det søkes støtte til, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.

Les mer om prosjektbeskrivelse her
Les mer om budsjett Prosjektstøtte her

Til søknadsportalen