Prosjektstøtte Kurs/Seminar kan søkes til arrangering av kurs eller seminar med kunstfaglig innhold rettet mot profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge.
Denne støtten kan ikke søkes for deltakelse på kurs.
Prosjektstøtte kurs/seminar kan benyttes til å honorere instruktører som er bosatt i utlandet.
Kursene kan ikke være kun for en lukket gruppe.

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.
Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.
Fondet regner ikke komponister, dramaturger, koreografer, scenografer, lyd-/lysteknikere mm. som utøvende kunstnere.

Prosjektstøtten er en underskuddsgaranti som utbetales etter at prosjektet er gjennomført, og rapport og regnskap er mottatt og godkjent av fondet. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter.

Søknader må være mottatt av fondet før prosjektet er påbegynt.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle instruktører, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.

Les mer om prosjektbeskrivelse her
Les mer om budsjett Prosjektstøtte her

Til søknadsportalen