Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

We provide funding for projects in which professional performing artists participate, and for recordings made in Norway.

FONDETS ÅPNINGSTIDER I SOMMER

Fondets kontor vil være feriestengt i ukene 28, 29 og 30 - fra og med mandag 8. juli til og med fredag 26. juli.
Vi har åpent som vanlig fra mandag 29. juli, men uke 31 har vi redusert bemanning.
Søknadsportalen vil som vanlig være åpen hele tiden, gjennom hele sommeren. Det er bare å sende inn søknader - gjerne i god tid før fristen 6. august.

Vi ønsker alle en god sommer!

NESTE SØKNADSFRIST 6. AUGUST

Neste frist for søknad om støtte til innspilling, prosjektstøtte, reisestøtte og stipend er tirsdag 6. august kl. 13.00.
Søknadsportalen er åpen hele tiden gjennom hele sommeren, så hvis du har alle nødvendige opplysninger til søknaden, kan du sende den inn allerede nå - om du venter til selve fristdagen må du regne med forsinkelser i søknadsportalen.

Til søknadsportalen

FONDETS STYRE 2019-2021

Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt styre for Fond for utøvende kunstnere for perioden 2019 - 2021. Dette styrets virkeperiode startet den 28. mars 2019.
Styret er som følger (med vararepresentanter i parentes):

1. Mette Møller (leder) (Jostein Sandvik)
2. Cathrine Nyheim (Ketil Hugaas)
3. Claudia Scott (Askil Holm)
4. Brynjar Rasmussen (Anne Hytta)
5. Jørn-Bjørn Fuller-Gee (Elisabet Topp)
6. Peder Horgen (Kathrine Jacobsen)
7. Martha Lyse (Elin Sigurdson)

FONDETS HABILITETSREGLER

Habilitetsregler for fondets styre og administrasjon blir jevnlig gjenstand for revisjon. Etter en grundig gjennomgang av regelverket høsten 2017, vedtok styret den 6. desember følgende om habilitet ved fondets behandling av søknader:
Les mer

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk