ELEKTRONISK SØKNADSPORTAL

Send inn søknad via FFUKs portal for elektronisk innsending av søknader.
Klikk her eller på Søk støtte øverst på siden for å komme til søknadsportalen

For å få sendt inn søknaden må alle obligatoriske felt både i søknad og søkeropplysninger være fylt inn. Søknaden er ikke sendt inn til FFUK før du har mottatt bekreftelse pr e-post med søknadens saksnummer. Etter at søknaden er sendt inn har man ingen mulighet for å endre den. Ved ettersending av evt. vedlegg må søknadens saksnummer oppgis.
FFUK vil fortsatt akseptere søknader på papir, disse skal nå sendes inn i 1 eksemplar pr post, eller skannet på e-post.

Dersom du ikke får til å logge deg på i søknadsportalen vår, og får beskjed om at brukernavnet er ugyldig, har brukerkontoen din sannsynligvis blitt låst. Årsaken kan være at du prøvd feil passord flere ganger, eller at det er lenge siden du har brukt søknadsportalen. For å låse opp brukerkontoen må vi sende en forespørsel til vår serveroperatør. Da trenger vi ditt brukernavn og e-postadressen som er knyttet til brukerkontoen. Send dette til ffuk@ffuk.no med emne "Låst brukerkonto", eller ring oss på tlf. 22 40 27 60 i åpningstiden 9-15.

ÅRSMELDING 2015

Årsmelding 2015 (pdf-format)

VIKTIG MELDING TIL VÅRE SØKERE

Fondet mottar mange søknader som mangler viktige opplysninger. Les mer om hvilke opplysninger vi må ha for å kunne registrere en søknad til behandling.

SØKNADER TIL FONDET MÅ VÆRE PÅ NORSK

På fondets hjemmesider finnes både informasjon om fondet og søknadsskjemaer på engelsk. For å sikre en så god saksbehandling som mulig må alle vedlegg til søknadsskjemaet og selve prosjektbeskrivelsen være på norsk. Søknader på andre språk vil ikke bli godtatt.
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk