Fondet mottar mange søknader som mangler viktige opplysninger. Når dere søker Fond for utøvende kunstnere MÅ dere ha med navn og CV på de profesjonelle, utøvende kunstnerne som deltar i prosjektet.

Med profesjonell menes at man har det utøvende yrket som hovederverv, og utøvende kunstnere er musikere, sangere, dansere, skuespillere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som fremfører et åndsverk.

Søknaden må ha et budsjett med alle utgifter og inntekter dere tror prosjektet vil få.

Hvis du søker på vegne av en eller flere utøvere (feks. som plateselskap eller management), så må vi også få navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer på hovedutøveren. Dette fordi vi sender kopi av tildelingsbrevet til utøverene også. Disse opplysningene behandler vi selvfølgelig konfidensielt.

Prosjektet skal ikke være påbegynt, hvilket vil si for turneer at 1. konsert/forestilling ikke skal være avholdt før søknaden sendes, og for innspillinger betyr det at man ikke allerede har begynt lydfestingen.

Fondet støtter kun innspillinger som skal gjøres i Norge med produsent som har sitt virke her, så hvis man vil gjøre innspilling i utlandet må man heller søke Fond for lyd og bilde.

Vi etterspør opplysninger så langt tiden tillater det, men hvis alle sender inn søknaden på søknadsfristdatoen så kan dere ikke regne med at vi rekker å kontakte alle. I verste fall vil kanskje ikke søknaden din bli satt opp til behandling.