Postadresse
Fond for utøvende kunstnere
Postboks 626 Sentrum
0106 OSLO

Besøksadresse
Oslo, Kirkegata 1-3
Inn i bakgården og til høyre, 3. etasje
Fondets kontor er åpent man. - fre. kl. 9.00 - 15.00

Telefon
22 40 27 60
Telefonen er betjent i kontorets åpningstid man. - fre. kl. 9.00 - 15.00

E-post
ffuk@ffuk.no