Virkningene av RAAP-dommen i Norge er et være eller ikke-være for fondsloven og fondet. Professor Bekkedals utredning som fulgte IFPIs høringssvar til departementets forslag til endringer i åndsverkloven, konkluderer kort sagt med at RAAP gjelder også for Norge, slik at enhver utøver som deltar på en innspilling som overføres/kringkastes i Norge har krav på vederlag. Etter Bekkedals syn, vil det ikke lenger være noe avgiftsgrunnlag, og fondsloven og fondet følgelig neppe overleve.

Professor Ole-Andreas Rognstad har skrevet en kommentar til Bekkedals utredning. Klikk her for å laste ned og lese kommentaren.

Professor Bekkedals utredning, Departementets høringsbrev og alle høringssvar vedr. endringer i åndsverkloven mv. kan leses på Kultur- og likestillingsdepartementets sider.

Professor Rognstads utredning fra 2021 kan lastes ned og leses her.