Fondet kan refundere inntil 20% av godkjente reiseutgifter med tog, rutebuss og elektrisk leiebil. Flytog/flybuss regnes ikke med, heller ikke turnébuss/nightliner. Refusjonen kan maksimalt utgjøre kr 10.000.

Refusjon utbetales sammen med prosjekttilskuddet etter at prosjektet er gjennomført. Et eget reiseregnskap med refunderbare utgifter med beløp og totalsum må legges ved utbetalingsanmodningen, sammen med kopier av bilag (billetter, kvitteringer ol.). Ved reiser i utlandet må man oppgi valutakursen man bruker ved omregning til NOK. Navn på de reisende må også oppgis i reiseregnskapet.

Som vanlig skal det legges ved rapport og regnskap til utbetalingsanmodningen, og alle reiseutgifter bør også tas med i totalregnskapet.