Søknadsportalen

Vår digitale søknadsportal er åpen hele tiden. Du kan opprette og sende inn søknader når som helst, og vi anbefaler at man ikke venter til like før fristen går ut. Pågangen er særlig stor på selve fristdagen, og dermed kan det være lang ventetid og økt sjanse for at noe går galt.

Når du oppretter en brukerkonto må du først skrive inn søkeropplysninger. Kontroller gjerne av og til at disse opplysningene er oppdaterte og korrekte. Det er kontaktinformasjonen i søkeropplysningene vi bruker når vi sender ut svarbrev eller annen korrespondanse.

Søknadsportalen er ikke tilgjengelig fra land utenfor Norge og EU.

Dersom du har problemer med innlogging eller innsending av søknad, ta kontakt med oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9-15 man.-fre. eller per e-post, ffuk@ffuk.no

Til søknadsportalen
 

Papir og e-post

Dersom du ikke har mulighet til å bruke søknadsportalen, kan du sende inn søknaden på papir eller per e-post. Bruk da alltid et våre søknadsskjemaer, slik at vi får de nødvendige opplysningene for å kunne registrere og behandle søknaden. Ta gjerne kopi av søknaden med vedlegg for egen referanse.

Søknader på papir skal være mottatt av oss senest på fristdagen, så pass på å postlegge brevet i tide – sørg også for tilstrekkelig porto!
Disse sendes til:

Fond for utøvende kunstnere
Postboks 626 Sentrum
OSLO

Søknader per e-post sendes til ffuk@ffuk.no. Her skal du også legge ved et fullstendig utfylt søknadsskjema i tillegg til andre obligatoriske vedlegg.

Søknadsskjemaer finner du her