FFUK har 6 søknadsfrister per år for søknader om støtte til innspilling, prosjekt og reiser med kunstfaglig innhold. Vi tar i mot søknader fortløpende, så det er ingen grunn til å vente til siste liten med å sende inn en søknad som er ferdig.

Alle søknader og vedlegg skal være på Norsk.

Søknadsportalen
For å sende inn søknad om støtte kan du bruke vår digitale søknadsportal. Over 90% av våre søkere gjøre dette, og vi ser gjerne at det blir fler. På denne måten får vi alle de opplysningene vi trenger for å registrere og behandle søknaden, og du sparer mye tid, og får veiledning gjennom utfyllingen av skjemaet. I tillegg vil du bygge deg opp et arkiv av alle dine innsendte søknader som alltid er tilgjengelige i søknadsportalen. Der kan du også se status og saksnummer for dine søknader.

Når du oppretter en brukerkonto må du først skrive inn søkeropplysninger. Kontroller gjerne av og til at disse opplysningene er oppdaterte og korrekte. Det er kontaktinformasjonen i søkeropplysningene vi bruker når vi sender ut svarbrev eller annen korrespondanse.

Dersom du har problemer med innlogging eller innsending av søknad, ta kontakt med oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9-15 man.-fre. eller per e-post, ffuk@ffuk.no

Til søknadsportalen

Papir og e-post
Vi tar fortsatt i mot søknader på papir og per e-post. Bruk da alltid et våre søknadsskjemaer, slik at vi får de nødvendige opplysningene for å kunne registrere og behandle søknaden. Ta gjerne kopi av søknaden med vedlegg for egen referanse.

Søknader på papir skal være mottatt av oss senest på fristdagen, så pass på å postlegge brevet i tide – sørg også for tilstrekkelig porto!
Disse sendes til:

Fond for utøvende kunstnere
Postboks 626 Sentrum
OSLO

Søknader per e-post sendes til ffuk@ffuk.no. Her skal du også legge ved et fullstendig utfylt søknadsskjema i tillegg til andre obligatoriske vedlegg.

Søknadsskjemaer
Innspilling – Fonogram: Søknadsskjema Word, Søknadsskjema pdf
Prosjektstøtte (Dans, Teater, Musikkteater, Musikk, Kurs/Seminar og Integrering): Søknadsskjema Word, Søknadsskjema pdf
Reisestøtte: Søknadsskjema Word, Søknadsskjema pdf

Utbetalingsanmodning Fonogram: Utbetalingsskjema Word, Utbetalingsskjema pdf
Utbetalingsanmodning Prosjekt: Utbetalingsskjema Word, Utbetalingskjema pdf